Näytteenotto-ohjeet

Mangaani, veri, B-Mn

Näyte

5 ml kokoverta

Heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe® tai Vacuette ® trace element) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan työvuoron päätyttyä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Huom. Ei työperäisen altistumisen arviointiin. Työperäisen mangaanialtistumisen mittausmenetelmä on virtsan mangaani U-Mn.

Altistumattomien viiteraja

12 µg/l (218 nmol/l), vanha viiteraja 295 nmol/l.

Toimenpideraja

Ei ole asetettu

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet.

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Mangaani ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
3748
Toimitusaika
noin 15 työpäivää