Näytteenotto-ohjeet

Metanoli, virtsa, U-MeOH

Näyte

25 ml virtsaa teflonkorkkiseen lasipulloon.

Näyte otetaan kertakäyttöastiaan, josta se kaadetaan välittömästi teflonkorkkiseen lasipulloon. Pullo suljetaan huolella ja jäähdytetään jääkaapissa. Huom. Metanoli on hyvin haihtuvaa. Teflonkorkkiset lasiputket saa Työterveyslaitokselta ja niiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

2 mg/l

Toimenpideraja

15 mg/l

Metanoli on akuutisti myrkyllinen aine, joka ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä ja sillä on keskushermostoa lamauttava vaikutus. Euroopan Unionissa metanoli on luokiteltu: myrkyllistä hengitettynä (H331), myrkyllistä joutuessaan iholle (H311), myrkyllistä nieltynä (H301). EU:ssa metanolille on ehdotettu lisääntymismyrkyllisyysluokitusta eläinkokeissa havaittujen sikiömyrkyllisten vaikutusten takia. Tästä syystä metanolialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajana arvoa 2 mg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä.

Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Metanoli
KL-numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
noin 20 työpäivää