Näytteenotto-ohjeet

Muurahaishappo, virtsa, U-Formia

Altiste
Muurahaishappo
KL numero
945
Hinta
-
Toimitusaika
noin 40 työpäivää
Kategoriat

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

70 mmol/mol kreatiniinia.

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Huom. Metanolialtistumisen biomonitoroinnissa on siirrytty virtsan metanolimittaukseen.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet