Näytteenotto-ohjeet

N-Metyyliformamidi, virtsa U-NMF

Altiste
N,N-dimetyyliformamidi
KL numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
-
Kategoriat

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.
Säilytys ja lähetys Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postite¬taan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

20 μmol/l.

Toimenpideraja

200 μmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut N,N-dimetyyliformamidin lisääntymiselle vaaralliseksi EY N:o 1272/2008; H360D (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 2; R61). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua N,N-dimetyyliformamidille, ts. virtsan metyyliformamidipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 20 μmol/l.

Lähetekaavake ja tilausehdot

Biomonitorointi