Näytteenotto-ohjeet

N-Metyyliformamidi, virtsa U-NMF

Altiste
N,N-dimetyyliformamidi
KL numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
-
Kategoriat

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

20 μmol/l.

Toimenpideraja

200 μmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut N,N-dimetyyliformamidin lisääntymiselle vaaralliseksi EY N:o 1272/2008; H360D (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 2; R61). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua N,N-dimetyyliformamidille, ts. virtsan metyyliformamidipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 20 μmol/l.

Lähetekaavake ja tilausehdot

Biomonitorointi