Näytteenotto-ohjeet

Ongelmajätteiden kanssa työskentelevät – altistumisselvitys, BU-ONGELMA

Näytteenotto-ohje

Analyysit

Veren ja virtsan kadmium, veren lyijy, virtsan arseeni, seerumin PCB

Näytteet

5 ml kokoverta

Heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

8 ml paastoseerumia

Kaksi 10 ml alipaineputkea (esim. Venosafe® tai Vacuette® ilman antikoagulanttia) otetaan täyteen verta ja annetaan hyytyä. Seerumi erotetaan erikoispestyyn lähetysputkeen. Erikoispestyjä lähetysputkia saa Työterveyslaitoksesta.

20 ml virtsaa

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Toimitettujen näyteastioiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoajat

fS-PCB-analyysi:

Aamunäyte. Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.

B-Pb, B-Cd ja U-Cd:

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

U-As-i:

Iltanäyte. Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Altistumattomien viiteraja

Katso yksittäiset analyysit.

Toimenpideraja

Katso yksittäiset analyysit.

Toimitusaika

noin 20 työpäivää

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
arseeni, kadmium, lyijy, PCB, polyklooratut bifenyylit
Hinta
Pyydä tarjous
Toimitusaika
noin 20 työpäivää