Näytteenotto-ohjeet

PAH-seoksille altistuvat, U-PAH

Näytteenotto-ohje

Altistuksen mittarit

PAH-seokset koostuvat sadoista erilaisista yhdisteistä. Työperäistä altistumista erilaisille PAH-seoksille on mahdollista arvioida määrittämällä virtsasta altistusindikaattoreina sekä naftoli että pyrenoli, jotka yhdessä kuvastavat luotettavasti ihon- ja/tai keuhkojen kautta tapahtunutta kokonaisaltistumista PAH-yhdisteille.

Naftaleeni (→ virtsan naftoli) on merkkiaine helposti ilmaan rikastuville pienimolekyylisille PAH-aineille, kun taas pyreeni (→ virtsan 1-pyrenoli) on merkkiaine ensisijaisesti hiukkasmaiselle ja vaikeasti ilmaan haihtuvalle PAH-jakeelle, joka sisältää syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä.

Analyysit

Virtsan 2-naftoli ja 1-pyrenoli

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom. Savustettua, hiillostettua tai voimakkaasti grillattua ruokaa ei saa syödä näytteenottopäivänä, koska se lisää virtsan pyrenolipitoisuutta.

Tupakointi lisää virtsan pyrenolipitoisuutta n. 0,2 µg/l.

Tupakointi lisää virtsan naftolipitoisuutta ja sille on annettu eri viiteraja tupakoiville ja tupakoimattomille.

Altistumattomien viiteraja

Katso yksittäiset altisteet

Toimenpideraja

U-Naftol: Ei ole asetettu

U-pyrenoli: 2,6 µg/l

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt luetaan Suomen lainsäädännössä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin aineisiin. Euroopan Unioni on luokitellut naftaleenin syöpävaaran suhteen ryhmään 2, H351 ja kivihiilitervan pyreeniä sisältävän tislausjakeen syöpävaaralliseksi (Carc 1B, H350). Valtioneuvoston asetuksen mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua PAH-yhdisteille, ts. mitatut pitoisuudet eivät saa ylittää altistumattomien 2-naftolin ja 1-pyrenolin viiteraja-arvoja.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä.

Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vas-taukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Kysy lisää asiantuntijalta

Suzane Abenet

Suzana Abenet

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
suzana.abenet [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2195
Altiste
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH-seokset (esim. kreosootti), Naftaleeni
Toimitusaika
noin 20 työpäivää