Näytteenotto-ohjeet

Polyklooratut bifenyylit (PCB), paastoseerumi, fS-PCB

Näyte

8 ml paastoseerumia.

Kaksi 10 ml alipaineputkea (esim. Vacuette® tai Venosafe® ilman antikoagulanttia) otetaan täyteen verta ja annetaan hyytyä. Seerumi erotetaan erikoispestyyn lähetysputkeen. Erikoispestyjä lähetysputkia saa Työterveyslaitoksesta; niiden hinta sisältyy analyysin hintaan.

Näytteenottoaika

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.
Äkillisessä lyhytaikaisessa altistumisessa otetaan ensimmäinen mahdollinen paastonäyte.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom. Näytteestä määritetään 3 PCB-yhdistettä, jotka käsittävät noin 80 % kaikista PCB-yhdisteistä.

PCB-yhdisteiden alakohtainen analyysipaketti

BU-ONGELMA

Altistumattomien viiteraja

PCB-yhdisteiden (PCB 138, PCB 153 ja PCB 180) summa:
1,0 µg/l 50-vuotiaat ja sitä nuoremmat
1,8 µg/l yli 50-vuotiaat

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Työministeriön päätöksen mukaan PCB-yhdisteet ovat syöpävaarallisia. Valtioneuvoston asetuksen  mukaan syöpävaarallisten kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua PCB:lle, ts. seerumin PCB-pitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 1,0 µg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Polyklooratut bifenyylivalmisteet
KL-numero
3999
Hinta
-
Toimitusaika
noin 15 työpäivää