Näytteenotto-ohjeet

S-fenyylimerkaptuurihappo (U-SPMA)

Näytteenotto-ohje

Altiste

Bentseeni

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Tupakansavu sisältää bentseeniä ja tupakointi voi lisätä S-fenyylimerkaptuurihapon (SPMA) erittymistä virtsaan tasolle 2 µg/g kreatiniinia. Tupakoijien ammatillisen altistumisen arviointi edellyttää vähintään 10 tunnin tupakoimattomuutta ennen näytteenottoa.

Altistumattomien viiteraja

0,5 µg/g kreatiniinia (tupakoimattomat)

Toimenpideraja

4 µg/g kreatiniinia (voimassa olevaa sitovaa ilmaraja-arvoa (3,25 mg/m3) vastaa 45 µg/g kreatiniinia)

Euroopan Unioni on luokitellut bentseenin perimämyrkyllisyyttä ja syöpävaaraa aiheuttavaksi aineeksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaan syöpävaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Tämän vuoksi raskaana olevien ei tule altistua bentseenille, jolloin virtsan SPMA-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 µg/g kreatiniinia.

Toimitusaika

noin 15 työpäivää

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen vuoksi ennen näytteen keräystä ei tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään, vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, jolloin vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.

Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.
 

Altiste
Bentseeni
KL-numero
6443
Hinta
pyydä tarjous
Toimitusaika
noin 15 työpäivää