Näytteenotto-ohjeet

Sevofluraani, virtsa U-Sevo

Näyte

2×10 ml virtsaa laboratorion toimittamiin headspace-pulloihin. Näyte siirrettävä headspace-pulloon 5 minuutin sisällä virtsaamisesta.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu, näyte on ns. keskivirtsanäyte.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

0,3 µg/l (1,5 nmol/l)

Toimenpideraja

6 µg/l (30 nmol/l)

Valtioneuvoston asetuksen mukaan anestesiakaasut voivat olla vaarallisia raskaana olevalle tai sikiölle. Sevofluraanin kohdalta kuitenkin katsotaan, että altistuminen HTP-pitoisuudelle ei vaaranna sikiön turvallisuutta ja täten raskauden aikana voidaan noudattaa tavanomaista biomonitoroinnin toimenpiderajaa 6 µg/l .

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Lähetekaavake ja tilausehdot

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Altiste
Sevofluraani
KL-numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
Sopimuksen mukaan