Näytteenotto-ohjeet

Sinkki, paastoplasma, fP-Zn

Näyte

fP-Zn: 5 ml plasmaa (paastonäyte) laboratorion toimittamaan erikoispestyyn hepariiniputkeen tai metallianalytiikkaan tarkoitettuun hepariinisoituun alipaineputkeen. Plasma erotetaan kertakäyttöpipetillä ja lähetetään laboratorion toimittamassa erikoispestyssä muoviputkessa. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Aamunäyte

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Huom. Työperäisen altistumisen arviointiin suositellaan virtsan sinkkimääritystä, U-Zn.

Altistumattomien vaihteluväli

450-900 µg/ (7-14 µmol/l)

Toimenpideraja  

Ei ole asetettu.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Sinkki ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
4565
Toimitusaika
noin 12 työpäivää