Näytteenotto-ohjeet

Syljen kortisoli ja α-amylaasiaktiivisuus

Näytteenotto-ohje

Altiste

Stressi, uupumus

Näyte

Sylkinäyte, 6 putkea, näyteputket toimitetaan laboratoriosta näytteenotto-ohjeineen

Näytteenottoaika

Näytteitä otetaan kahtena päivänä, työpäivänä ja vapaapäivänä, kolme näytettä kumpanakin päivänä. Ensimmäinen näyte otetaan heti herättyä, toinen puoli tuntia heräämisen jälkeen, ja kolmas näyte juuri ennen nukkumaan menoa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan laboratorioon, kun molempien päivien näytteet on otettu.

Menetelmä

Kortisoli: Immunokemiallinen EIA -menetelmä

α-Amylaasiaktiivisuus: Kineettinen EIA-menetelmä

Hansen ym.  Evaluation of a radioimmunoassay and establishment of a reference interval for salivary cortisol in healthy subjects in Denmark.  Scand J Clin Lab Invest. 2003;63(4):303-10.

Viitearvot

Tuloksia käytetään osana laajempaa stressi-, kuormittuneisuus- ja palautuneisuustutkimusta. Tutkimuksella voidaan arvioida lisämunuaisen kuorikerroksen toimintaa.

Hinta

Pyydä tarjous: biomonitorointi [at] ttl.fi

Analyysin suorituspaikka

Työterveyslaitos, Biomonitorointilaboratorio, PL 40,  00251 Helsinki

Suoritusajat

Analyysistä sovittava erikseen

Näyteastiatilaukset

Tilaa näyteastioita

Biomonitoroinnin lähetteet ja lähetysohjeet

Lähetteet ja lähetysohjeet löytyvät Biomonitoroinnin palvelusivulta.

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio sekä näytteenottoajat ja päivämäärät  tulee kirjata huolellisesti tutkimuspyyntölomakkeeseen. Näytteenottojen kellonajat ja päivämäärät tulee kirjoittaa myös näyteputkiin.

Altiste
stressi, uupumus
Hinta
pyydä tarjous
Toimitusaika
sopimuksen mukaan