Näytteenotto-ohjeet

tert-Butyylialkoholi (TBA), virtsa, U-TBA

Käyttö

Bensiinin lisäaineille, oksygenaateille, altistutaan mm. bensiinituotteiden valmistus- ja jalostusprosessien yhteydessä sekä jakelun, kuljetuksen ja bensiinimoottoreiden korjauksen yhteydessä.

Näyte

10 ml

virtsaa laboratoriosta tilattavaan teflon-korkkiseen lasiputkeen.

Näytteenottoaika

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom. Auton tankkaus saattaa nostaa TBA-pitoisuutta virtsassa.

Altistumattomien viiteraja

0,07 mg/l (1 µmol/l)

Toimenpideraja

2,3 mg/l (30 µmol/l)

Valtioneuvoston asetuksen mukaan orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 0,3 mg/l (4 µmol/l), joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähin-tään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Altiste
Bensiinin oksygenaatti MTBE
KL-numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
noin 40 työpäivää