Näytteenotto-ohjeet

Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni), veri, B-PerklEt

Näyte

8 ml kokoverta

10 ml heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe® tai Vacuette®) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan hyvin putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näytteenottoaika

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla (noin 16 tuntia edellisen altistumisen päättymisen jälkeen).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Vähäinenkin altistuminen työvuoron lopun ja näytteenoton välillä aiheuttaa virhetulkinnan.

Altistumattomien viiteraja

0,3 µg/l (0,002 µmol/l)

Toimenpideraja

200 µg/l (1,2 µmol/l)

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. Euroopan Unioni on luokitellut tetrakloorieteenin epäillyksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua tetrakloorieteenille ts. veren tetrakloorieteenipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,3 µg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni)
KL-numero
2466
Hinta
-
Toimitusaika
noin 15 työpäivää