Näytteenotto-ohjeet

Titaani, veri, B-Ti

Lähde

Tekonivelet

Näyte

5-7 ml kokoverta

Näyte otetaan hepariinisoituun alipaineputkeen 7-10 ml (esim. Venosafe®) tai 5-6 ml hepariinisoituun (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) putkeen, joka tulee olla täysi, sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisten estämiseksi. Ensimmäinen putki (voi olla mikä tahansa) verta käytetään muihin tarkoituksiin =’hukkaputki’ ja vasta toinen putki lähetetään metallianalyysejä varten.

Näytteenottoajat

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii Työterveyslaitoksen laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Näytteitä voidaan kerätä esim. viikon ajalta ja säilyttää niitä viileässä ja panna maanantaina postiin. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Näyte pakataan joko kosteutta imevään materiaaliin ja tiiviiseen muovipussiin tai styrox-laatikkoon. Postituksessa käytetään mustakeltaraitaisia näytteenlähetyslaatikoita. Mukaan liitetään täytetty lähete. Huom. usean henkilön tiedot voidaan koota samalle lähetteelle.

Huom. Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin.

Altistumattomien viiteraja

1 µg/l

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää se-kaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Titaani
KL-numero
6166
Hinta
Pyydä tarjous
Toimitusaika
Sovittava erikseen