Näytteenotto-ohjeet

VOC-näytteenotto FLEC-laitteella

Näytteenotto-ohje

Tärkeää

 • Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi puhdistettua FLEC-laitetta.
 • Laitteen on oltava huoneenlämpötilassa ennen näytteenottoa.
 • Kirjaa näytteenoton edetessä kaikki käyttämäsi putkien numerot, virtaukset ja keräysajat näytteenottopäiväkirjaan.
 • Mikäli otat kentällä useita näytteitä ja FLEC-laite täytyy puhdistaa mittausten välissä, älä käytä denaturoituja etanolilaatuja äläkä suorita puhdistusta tiloissa, joissa mittaukset tehdään.

Mikäli sinulla on kysyttävää näytteenottoon liittyen, voit soittaa arkisin:

Hanna Hovi puh. 030 474 2950

Tarvikkeet

FLEC-laitteisto

8 kpl keräimiä, joista 4 kpl huuhteluun, 2 kpl nollanäytteille ja 2 kpl varsinaisille näytteille

1 tyhjä keräin virtausmittauksiin

virtausmittari

puhalluspumppu

2 keräyspumppua eli imupumppua

jakoavain

Näytteenotto

Kuvaan 1A on merkitty FLEC-laitteen osat ja kuvassa 1B näytetään, miten virtaukset kulkevat laitteistossa mittauksen aikana. Puhalluspumppu pumppaa ilmaa kammioon keräimen läpi. Keräin puhdistaa ilman. Kammiosta ilma kulkeutuu ulostuloaukkoon ja pumppujen avulla keräysaukkoihin kiinnitettyihin keräimiin. Näytteenotto koostuu neljästä vaiheesta:

 1. Huuhtelu emissiottomalla alustalla
 2. Nollanäytteenotto emissiottomalla alustalla
 3. Huuhtelu mittausalustalla
 4. Näytteenotto mittausalustalla

Kuva 1. FLEC-laitteen osat (A) ja virtaukset kammiossa näytteenoton aikana (B)

FLEC-laitteen osat ja virtaukset kammiossa näytteenoton aikana.

1. Huuhtelu emissiottomalla alustalla

 • Emissiottomaksi alustaksi käy ruostumaton teräs tai lasilevy.
 • Pyyhi alusta (tarvittaessa) kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja aseta FLEC-laite sen päälle.
 • Tarkista, että keräysaukot on suljettu nollatulpilla.
 • Kiinnitä sisäänmenoaukkoon keräin ja puhalluspumppu.
 • Huomioi keräimen virtaussuuntaa osoittava nuoli: nuolen kärki kohti FLEC-laitetta. Putken tarkoitus on puhdistaa kammioon johdettavaa ilmaa.
 • Kiinnitä tyhjä putki ulostuloaukkoon ja liitä siihen virtausmittari (kuva 2).
 • Käynnistä puhalluspumppu.
 • Tarkista laitteen tiiviys: ulostulevan virtauksen tulee olla vähintään 95 % sisäänmenovirtauksesta.
 • Huuhtele 30 – 60 min.
 • Sammuta pumppu, irrota huuhteluputki ja tulppaa se.

Kuva 2. Tiiviyden tarkistus(A) ja huuhtelu (B) emissiottomalla alustalla

FLEC-tiiviyden tarkistus ja huuhtelu.

2. Nollanäytteenkeräys emissiottomalla alustalla

 • Vaihda sisäänmenoaukkoon puhdas keräin (virtaussuuntaa osoittavan nuolen kärki FLEC-laitteeseen päin) ja liitä siihen puhalluspumppu.
 • Kiinnitä keräysaukkoihin puhtaat keräimet. Huomioi, että nyt virtaussuuntaa osoittavan nuolen kärki on poispäin FLEC-laitteesta. Älä työnnä keräimiä liian syvälle, sillä se estää ilmavirran kulun.
 • Kiinnitä keräimiin pumput (kuva 3).
 • Käynnistä kaikki pumput (3 kpl) ja tarkista laitteen tiiviys: ulostulevan virtauksen tulee olla vähintään 20 % sisäänmenovirtauksesta.
 • Kerää noin 2 l näyte. Työterveyslaitoksen pumpuilla tämä tarkoittaa 30 minuuttia näytteenottoaikaa.
 • Keräysajan päätyttyä sammuta pumput, irrota keräimet ja tulppaa keräinten päät.
 • Tulppaa keräysaukot nollatulpilla.

Kuva 3. Nollanäytteenkeräys

FLEC-nollanäytteen keräys.

3. Huuhtelu mittausalustalla

 • Pyyhi näytteenottoalusta kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja aseta FLEC-laite sen päälle. Tarkista, että keräysaukot on suljettu nollatulpilla.
 • Kiinnitä sisäänmenoaukkoon puhdas keräin (virtaussuuntaa osoittavan nuolen kärki FLEC-laitteeseen päin) ja puhalluspumppu.
 • Kiinnitä ulostuloaukkoon tyhjä putki ja virtausmittari.
 • Käynnistä puhalluspumppu.
 • Tarkista laitteen tiiviys: ulostulevan virtauksen tulee olla vähintään 95 % sisäänmenovirtauksesta. Laite voidaan tiivistää alustaan, mikäli tutkittava pinta on epätasainen (esim. betoni). Tiivistysmateriaalin tulee olla mahdollisimman vähäpäästöinen. Käytännössä sini- ja valkotarra on todettu toimiviksi.
 • Huuhtele 30-60 min.
 • Sammuta pumppu, irrota huuhteluputki ja tulppaa se.

4. Näytteenotto mittausalustalla

 • Vaihda sisäänmenoaukkoon puhdas keräin (virtaussuuntaa osoittavan nuolen kärki FLEC-laitteeseen päin) ja liitä siihen puhalluspumppu.
 • Kiinnitä keräysaukkoihin puhtaat keräimet. Huomioi, virtaussuuntaa osoittavat nuolet (nuolen kärki poispäin FLEC-laitteesta). Älä työnnä keräimiä liian syvälle.
 • Kiinnitä keräimiin pumput.
 • Käynnistä kaikki pumput (3 kpl) ja tarkista laitteen tiiviys: ulostulevan virtauksen tulee olla vähintään 20 % sisäänmenovirtauksesta.
 • Kerää noin 2 l näyte, mikäli mittausalusta on esim. pinnoite tai paljas betoni. Työterveyslaitoksen pumpuilla tämä tarkoittaa 30 minuuttia näytteenottoaikaa. Liiman päältä riittää pienempi näytetilavuus.
 • Keräysajan päätyttyä sammuta pumput, irrota keräimet ja tulppaa keräinten päät.
 • Tulppaa keräysaukot nollatulpilla.
 • Kääri laitteisto alumiinifolioon ja pakkaa salkkuun.
 • Toimita näytteet ja näytteenottopäiväkirja laboratorioon mahdollisimman pian.

Peräkkäisten emissionäytteiden keräys

Aloita mittaukset vähiten emittoivasta pinnasta. Tällä minimoidaan ns. sink-efektin vaikutus eli adsorboituneiden yhdisteiden emittoituminen uudelleen ilmaan. Yleensä riittää, että mittausten välissä laitteisto huuhdellaan tavanomaista pidempään emissiottomalla alustalla ennen kuin kerätään nollanäyte (vaiheet 1-2). Jokaiselle näytteelle kerätään siis oma nollanäyte.

Jos on syytä epäillä, että mitatun materiaalin emissio on suuri (esim. näyte otetaan suoraan liiman päältä), puhdista FLEC-laite mittausten välillä seuraavasti. Pyyhi laitteen sisäpinta absoluuttiseen etanoliin kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. Kuivaa laite hiustenkuivaajalla ja anna sen jäähtyä. Huom! Älä käytä denaturoituja etanolilaatuja äläkä puhdista laitetta tiloissa, joissa mittaukset tehdään.

 

Materiaalin VOC-päästöt mitataan rakenteita rikkomatta kentällä FLEC-laitteella.

Kysy lisää asiantuntijalta

Henkilökuva Hanna Hovi

Hanna Hovi

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.hovi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2950