Lähete ammattitautitutkimuksiin

Ohje lähetteen laatimiseksi ammattitautitutkimuksiin. Lähetteen voi kirjoittaa työolosuhteisiin perehtynyt työterveyslääkäri
muun alan erikoislääkäri ja terveydentilan tunteva terveyskeskus- tai yksityislääkäri, joka tuntee riittävästi tutkittavan työolosuhteet.

Lähetteiden toimitusosoitteet

Lähetteet ja liitteet postitse:

Työterveyslaitos, Työlääketieteen klinikka

PL 40, 00032 Työterveyslaitos    

Lähete ja liitteet turvasähköpostitse:

https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.hoitaja

Kuka voi kirjoittaa lähetteen?

 • työolosuhteisiin perehtynyt työterveyslääkäri
 • muun alan erikoislääkäri ja terveydentilan tunteva terveyskeskus- tai yksityislääkäri, joka tuntee riittävästi tutkittavan työolosuhteet

Helsingin Työlääketieteen klinikan tutkimuksiin tarvitaan maksusitoumus

Ammattitautiepäilytutkimuksissa kustannuksista vastaa ensisijaisesti työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö. Yhtiöltä tarvitaan maksusitoumus tutkimuksiin. Mikäli lähettäjä ei ole pyytänyt maksusitoumusta, pyydämme sen työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöltä.

Mitä tietoja lähetteeseen tarvitaan?

Tutkimuksiin pääsy nopeutuu, jos lähetteestä käyvät ilmi alla listatut ammattitautitutkimuksissa tarvittavat perustiedot. 

Lähetteeseen suosittelemme seuravia tietoja: 

 • Tutkittavan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero sekä ammatti tai tehtävänimike 
 • Työnantajan nimi 
 • Tapaturmavakuutusyhtiön nimi 
 • Työdiagnoosi 
 • Työhistoria, altistumisaika 
 • Nykyisessä työssä/ammatissa oloaika sekä työn/työtehtävän ja työolosuhteiden kuvaus 
 • Tiedot aineista ja materiaaleista, joiden kanssa tutkittava on ollut tekemisissä työssään. Ihosairauksissa luettelo käsitellyistä aineista, käsienpesuaineista, ihonhoitoaineista, käsivoiteista ja suojakäsineistä 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet/tuoteselosteet/työhygieeniset selvitykset 
 • Oireiden/sairauden kehittymisen kuvaus sekä ihosairauksissa ihottuman ja työn kuvaus 
 • Aiemmin oireiden takia tehtyjen tutkimusten tulokset 
 • Perustelu, miksi ammattitautitutkimukset Työterveyslaitoksella ovat aiheelliset 
 • Lähettävän lääkärin nimi, toiminimike, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite 
 • Asiakirjakopiot tehdyistä tutkimuksista ja muista selvityksistä 
 • Tieto mahdollisesti tarvittavasta tulkkipalvelusta 

Avainsanat