Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning inom området för arbetshälsa och arbetarskydd.

Aktuellt

Årsberättelse 2018

Det gångna året har varit ett bra år för Arbetshälsoinstitutet. Våra innehållsliga och kvalitativa målsättningar har i huvudsak uppnåtts. Året har emellertid präglats av ekonomisk osäkerhet, varför vi har bromsat investeringstakten och skärpt vår kostnadsdisciplin.