Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning inom området för arbetshälsa och arbetarskydd. Målet för institutets verksamhet är en frisk arbetstagare, en välmående arbetsplats och en trygg och produktiv arbetsmiljö.