Ett nytt verktyg för att utvärdera företagshälsovårdssamarbetet

Ett välfungerande samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården är en förutsättning för att verkningsfullt ledarskap av arbetsförmåga och arbetshälsa. Arbetshälsoinstitutet har utvecklat ett nytt verktyg för utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet. Verktyget är tillgängligt för alla och ger möjlighet för arbetsplatsen och företagshälsovården att gemensamt utvärdera sitt samarbete.

Verktyget bidrar med att utvärdera företagshälsovårdssamarbetet ur olika perspektiv som baserar sig på forsknings- och utvecklingskunskap. Den kan nyttiggöras gemensamt av en representant för arbetsplatsen och företagshälsovårdsenheten. Verktyget lämpar sig för kontinuerlig utvärdering och kan därför nyttiggöras exempelvis årligen.

– Det är viktigt att gemensamt granska företagshälsovårdssamarbetet. Under utvärderingen är det skäl att stanna upp och granska, hur samarbetar vi egentligen i praktiken och vilken information har vi som grund för vårt beslutstagande, säger forskningschef Hanna Hakulinen på Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsplatsens representant liksom företagshälsovårdsaktörens representant gör sin utvärdering efter varandra med hjälp av verktyget. När båda parterna har genomfört sin del av utvärderingen, genererar själva verktyget en gemensam rapport av resultaten.

Rapporten belyser styrkorna i företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsbehoven. Den står som grund för en fortsatt gemensam dialog för utvecklingen av samarbetet framöver.

Företagshälsovårdssamarbetets utvärderingsverktyg finns tillgängligt för alla på Arbetshälsoinstitutets websida. Verktyget har utarbetats som en del av projekt som fokuserar på företagshälsovårdssamarbetsfrågor.

– Vi fortsätter med utvecklingen av utvärderingsverktyget och hoppas på respons från användarna, säger Hanna Hakulinen.

Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Bekanta dig också med

Dela innehåll på sociala medier!