Hanke

Uppföljningsundersökningen om personalen i offentliga sektorn in Finland (FPS)

Inom undersökningshelheten Finnish Public Sector (FPS) följer man upp personalens välbefinnande och hälsa samt arbetet och ändringarna däri. Helheten består av två delområden: 1. Kommun10-undersökningen och 2. Undersökning om personalens välbefinnande (tidigare Enkät om sjukhuspersonalens välbefinnande). I undersökningen följs cirka 103 000 arbetstagare. Detta är den enda enkäten i denna storleksklass i Finland som riktas till arbetstagare inom kommunsektorn.
Hymyilevä sairaanhoitaja laboratorion edessä

Tidtabell

1.1.1997–31.12.2030

1. Kommun10-undersökningen

I undersökningen deltar sex städer med över 100 000 invånare och deras fem närliggande städer: Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Reso, Nokia, Valkeakoski, Nådendal och Virdois. Undersökningen inleddes 1997. Helsingfors deltog i undersökningen för första gången år 2014.

Målgruppen består av alla de cirka 90 000 fast anställda och långvariga vikarier som sysselsätts av kommunerna som deltar i undersökningen. Undersökningen genomförs med två års mellanrum i september–oktober. Nästa omgång är 2022. Är du studiedeltagare? Mer information här

Material

Hittills består undersökningens forskningsdata av: 

  • enkäter från åren 1997, 2000–2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 och 2022.
  • registeruppgifter om personal och sjukfrånvaro.

Man kan bekanta sig med projektresultaten i tjänsten Arbetslivskunskap:

Mera information

Jenni Ervasti

Jenni Ervasti

projekt ledare, senior forskare

E-post
Jenni.Ervasti [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2806

2. Undersökning om personalens välbefinnande

I undersökningen deltar tre sjukvårdsdistrikt, Egentliga Tavastland, Vasa och Birkaland, samt samkommunen för hälsovården i Forssaregionen och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Målgruppen består av organisationernas samtliga cirka 13 000 arbetstagare, och undersökningen genomförs med två års mellanrum i september–oktober

Material

Hittills består undersökningens forskningsdata av:  

  • enkäter från åren  1998, 2000–2002, 2004, 2008, 2012, 2013–2014, 2015, 2017, 2019 ja 2021
  • registeruppgifter om personal och sjukfrånvaro.

Mika Kivimäki

projekt ledare, forskningsprofessor

[email protected]
+358 29 412 7550

FPS-undersökningshelhetens effektivitet

De centrala resultaten meddelas alla organisationer som deltagit i undersökningen och deras personal på arbetsenhetsnivå. Resultaten utnyttjas för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet.

Undersökningen producerar nationellt viktig information. Den är Finlands mest omfattande och långvariga undersökning som riktas till personalen inom kommunsektorn och välbefinnandebranschen och täcker nästan 30 procent av arbetstagarna inom dessa sektorer. 

Uppföljningen är av stor betydelse för hela den offentliga sektorns utveckling. Efter upprepade enkäter är det möjligt att ännu bättre än tidigare utvärdera ändringar i arbetslivet och deras inverkan på personalens välbefinnande och hälsa.