2. Miten lisään työntekijöiden voimavaroja?

Hyvinvointia voidaan tukea lisäämällä tietoisesti työntekijöiden voimavaroja, kuten työn imua, osaamista, pystyvyyden tunnetta ja mahdollisuuksia palautumiseen. Lisäksi työntekijöiden yksilöllisiä voimavaroja voidaan tukea huomioimalla työuran vaihe ja elämäntilanne. Esihenkilö voi vahvistaa toimintatavallaan työntekijöiden voimavaroja, lisäksi niitä voidaan vahvistaa myös tutkituilla menetelmillä.

Näillä käytännöillä voit vahvistaa työntekijöiden voimavaroja:

Lisätietoa

  • Työn imua työtä tuunaamalla -pikaopas kertoo, mitä työn tuunaaminen ja imu ovat.
  • Työurajohtamisen materiaalipaketti johdattaa työurajohtamisen lähestymistapaan.
  • Työ@Elämä on opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Työterveyslaitoksen maksullisia menetelmiä ja verkkovalmennuksia