Vårdarbete är hjärnarbete

Vårdpersonalens och läkarnas arbete har i allt högre grad fått karaktären av hjärnarbete, där arbetet med information står i centrum och arbetets kognitiva krav (informationshantering) är höga. Inom vården förekommer också många avbrott och flera samtidiga uppgifter, som utgör kognitiva belastningsfaktorer. Belastningsfaktorerna försvagar arbetets smidighet och arbetshälsan.
kuvituskuva

Utveckling av hjärnarbetet inom vården

Vårt mål är att öka smidigheten i vårdarnas och läkarnas arbete. På denna sida har vi samlat god praxis, fungerande verktyg och tips för att utveckla ett smidigt hjärnarbete inom vårdarbetet. I Satakunta sjukvårdsdistrikt har vi genomfört projektet Förbättring av den kognitiva ergonomin i vårdarbetet, utifrån vilket materialet har producerats.

Våra experter

Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

E-post
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2242

Mer information

Mer information om Arbetshälsoinstitutets tjänster för hjärnarbete på webben och aivotyo [at] ttl.fi (aivotyo[at]ttl[dot]fi) eller kirsi.luokkala [at] ttl.fi (kirsi[dot]luokkala[at]ttl[dot]fi).