Organisationsförändring

Genom förändringar strävar organisationerna efter att förbättra sin konkurrenskraft, anpassa sig till yttre förändringar och säkra sin framtida existens. Från de anställdas synvinkel är organisationsförändringen en situation där det dagliga arbetssättet förändras: nya uppgifter måste hanteras, kollegor och chefen kan förändras och verksamhetssätten kan förändras. Anställningsförhållandet kan också upphöra.
Viisi henkilöä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

I en förändringssituation framhävs förmågan att leda människor. En meningsfull organisationsförändring stödjer de anställdas välbefinnande och hjälper dem att möta utmaningarna och hantera de känslor som är förknippade med förändringen.

Utgångspunkten för förändring är bra på arbetsplatser där

  • de anställda känner till sina uppgifter och mål, och de har tillräcklig kompetens och förmåga att arbeta för dem
  • de anställda deltar i beslut som rör det egna arbetet och arbetsgemenskapen
  • arbetet upplevs vara meningsfullt och allas kompetens uppskattas
  • alla stödjer varandra
  • de anställda mår bra och är i regel entusiastiska över sitt arbete (arbetsengagemang)
  • det finns förtroende mellan de anställda och ledningen.