Anvisningar för patienter och deltagare i undersökningar

På Arbetsmedicinkliniken gör vi undersökningar för yrkessjukdomar, handlings- och arbetsförmåga samt utvärderingar av räddningspersonals arbets- och handlingsförmåga. På sidan hittar du information om undersökningarna som görs på kliniken, såsom exponeringstester för andningsvägarna eller PEF-arbetsplatsuppföljning.

Tidsbokning

Du kan boka tid på nätet till följande av våra tjänster:

  • Hälsokontroll för räddnings- och underofficeraspiranter
  • Spiroergometriundersökning för räddningspersonal
  • Handledning för PEF-arbetsplatsuppföljning

Tyvärr kan man inte boka tid till undersökningar för yrkessjukdomar på nätet. Vid behov kan du kontakta tidsbokningen per telefon: 030 474 2101