Ohjeet potilaille ja tutkimuksiin tuleville

Työlääketieteen klinikassa teemme ammattitautitutkimuksia, toiminta- ja työkykytutkimuksia sekä pelastushenkilöstön työ- ja toimintakyvyn arviointeja. Sivulta löydät ohjeita klinikalla tehtäviin tutkimuksiin, kuten hengitysteiden altistuskokeisiin tai PEF-työpaikkaseurantaan.