kuvituskuva
Tjänster

Bedömning av räddningspersonalens arbets- och funktionsförmåga

I brand- och räddningsbranschen är arbetet fysiskt och psykiskt belastande och det utförs under varierande och avvikande förhållanden då funktionsförmågan inte ens för en stund får gå förlorad. God hälsa och utomordentlig prestationsförmåga är förutsättningarna för ett tryggt och resultatrikt arbete.

Vi erbjuder bedömningar av hälsan och funktionsförmågan hos sökande till brand- och räddningsbranschen och hos dem som redan arbetar inom branschen. Lämplighet för branschen och tillräcklig funktionsförmåga framkommer genom bedömning.

Arbetsmedicinska kliniken

Besöksadress
Arbetshälsoinstitutet
Arbetsmedicinska kliniken
Topeliusgatan 41 b 
00250 Helsingfors

Remisser och betalningsförbindelse

Postadress
Arbetshälsoinstitutet, Arbetsmedicinska kliniken
PL 40 , 00032 Arbetshälsoinstitutet
Säkerhetsmail
https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.hoitaja 

Tidsbokning

Onlinebokningen öppnas i början av 2022. För ålderbaserade spiroergometri-undersökningar ring tidsbokningen: 030 4747 2101

Citat
Syftet med bedömningen av hälsan och funktionsförmågan är att se till att personen i fråga är lämplig för uppgifterna inom branschen och för att så tidigt som möjligt identifiera sjukdomar samt situationer som kräver stöd av arbetsförmågan.

Vår forskningsenhet är specialiserad på kraven och praxis inom brand- och räddningsbranschen

Vi erbjuder vår specialkompetens och högklassiga undersökningar för sökande till brand- och räddningsbranschen och för dem som redan arbetar inom branschen:

  • läkarundersökningar och tester av den fysiska funktionsförmågan för sökande till utbildningen vid Räddningsinstitutet
  • ålderbaserade och övriga spiroergometri-undersökningar av räddningspersonalen
  • individuella och skräddarsydda bedömningar av arbets- och funktionsförmågan.

Söker du till utbildningen på Räddningsinstitutet?

Sökande till utbildningen på Räddningsinstitutet (räddare, underbefäl) ska före ansökan delta i en hälsoundersökning. Syftet med undersökningen är att säkerställa att ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga är lämpliga för uppgifter inom yrkesbranschen, det vill säga att du uppfyller brand- och räddningsbranschens krav på hälsa och säkerhet.

Vi utför varje år hälsoundersökningar av sökande i samband med ansökningsprocessen.  Undersökningen består av en läkarundersökning och en bedömning av den fysiska funktionsförmågan.

Läs mer om vad som ingår i bedömningen: Hälsoundersökning för sökande till Räddningsinstitutet (nere i rullgardinsmenyn)

Fyll i och sänd formuläret om förhandsuppgifter för kartläggning av hälsotillståndet.

Boka tid till hälsoundersökning för sökande till Räddningsinstitutet

Spiroergometri för räddningspersonalen

Vi utför spiroergometri-undersökningar för att bedöma andnings- och blodcirkulationsorganens hälsa och funktionsförmåga. För undersökningarna behövs en läkarremiss och en betalningsförbindelse.

Spiroergometrin utförs under läkares uppsikt. För att mäta syreförbrukningsnivåerna är spiroergometri en tillförlitligare metod än indirekta metoder. 

Anställda kan genast då de fått en läkarremiss och en betalningsförbindelse boka tid till en åldersbaserad spiroergometri-undersökning. Remissen och betalningsförbindelsen ska lämnas in senast i samband med ankomsten till undersökningarna.  

I fråga om övriga spiroergometri-undersökningar tar vi kontakt för tidsbokning efter att vi mottagit läkarremissen och betalningsförbindelsen på Arbetshälsoinstitutet. 

Boka tid till en åldersbaserad spiroergometri-undersökning (Ännu inte i bruk)

Läs mer om spiroergometri-undersökningen

Bedömning av arbets- och funktionsförmågan inom brand- och räddningsbranschen

Vi utför undersökningar enligt individuella behov för att utreda arbetsförmågan och behoven av rehabilitering. Situationen kan specificerat gälla till exempel bedömning av hur en räddare med astma klarar av rökdykning eller frågor som kräver en bredare multiprofessionell bedömning.

Vi tillhandahåller läkarkompetens inom specialområden (t.ex. lungsjukdomar och neurologi) och expertkompetens (t.ex. neuropsykologi) samt undersökningar för bedömning av funktionsförmågan. I våra undersökningar tillämpar vi vid behov tester av den fysiska funktionsförmågan (aerob uthållighet, muskelkondition, kroppskontroll och rörlighet).

Vid neuropsykologiska undersökningar kan vi exempelvis bedöma humörsfaktorernas eller sömnrubbningarnas eventuella effekter på den kognitiva funktionsförmågan med beaktande av de säkerhetskritiska särdragen i arbetet inom räddningsbranschen.

För undersökningarna behövs en läkarremiss och en betalningsförbindelse.

Ytterligare information på webbplatsen Bedömning av arbetsförmågan

Mer information

Aki Vuokko

Aki Vuokko

E-post
aki.vuokko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2148
Hanna Jantunen

Hanna Jantunen

E-post
hanna.jantunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3135
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136