kuvituskuva
Tjänster

Bedömning av arbetsförmågan

När arbetsförmågan försämras är det huvudsakligen företagshälsovårdens uppgift att reda ut de hälsomässiga faktorerna. I krävande fall förutsätter utvärderingen av arbetsförmågan omfattande kompetens i arbetsförmåga och rehabilitering och multiprofessionellt multiprofessionellt samarbete.

Som stöd för företagshälsovården erbjuder vi riktade och omfattande utvärderingar av arbetsförmågan och rehabilitering samt konsulteringar för krävande problem med arbetsförmågan. Tjänsten genomförs av en multiprofessionell expertgrupp.

Arbetsmedicinska kliniken

Besöksadress
Arbetshälsoinstitutet
Arbetsmedicinska kliniken
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsingfors

Remisser och betalningsförbindelser

Postadress
Arbetshälsoinstitutet, Arbetsmedicinska kliniken
PL 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet
Krypterad e-postadress
https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.hoitaja

Utvärdering av arbetsförmågan hjälper arbetstagaren att klara sig i sitt arbete

Utmanande problem med arbetsförmågan kräver mer omfattande kompetens än vanligt. Tack vare vår omfattande grupp av experter som är insatta i arbetshälsa och arbetsförmåga samt ett tätt samarbete kan vi erbjuda specialkompetens i utmanande fall. På så sätt kan man utreda arbetstagarens helhetssituation på ett pålitligt sätt och lyckas bättre med att utarbeta rehabiliteringsplanen.

På arbetsmedicinska klinikens utvärdering av arbetsförmåga och rehabilitering

  • gör vi en noggrann och övergripande utredning av faktorer som ligger bakom den försvagade arbetsförmågan hos arbetstagaren
  • vi bedömer den återstående arbetsförmågan
  • vi hittar lämpliga vård- och rehabiliteringsmetoder så att personen klarar sig i arbetet.

Vi erbjuder bedömningar av arbetsförmågan och rehabilitering samt konsulteringstjänster för hälsovårdens, socialförsäkringens och arbetskraftsförvaltningens behov.

Vår expertgrupp består av experter inom olika branscher

Vi har kompetens inom olika specialområden (till exempel lungsjukdomar, neurologi, psykiatri, neuropsykologi) till vårt förfogande samt omfattande möjligheter till specialundersökningar för utredning av arbets- och funktionsförmågan (till exempel spiroergonometri). 

Våra specialkompetensområden är:

  • Utvärdering av kognitiv och psykisk arbetsförmåga, även lindriga kognitiva problem, undersökningar av minnets verksamhet och och bedömningar av belastningssituationer, undersökningar av sömn och vakenhet
  • Bedömningar av hälsotillståndet och funktionsförmågans lämplighet hos arbetstagare samt arbetsförmågan:
  • Stöd- och rehabiliteringsplan för arbetsförmågan hos miljökänsliga personer Miljökänslighet är störande symtom som orsakas av miljöfaktorer, medan exponeringen för dem är låg.
  • Undersökning och bedömning av hälsan och funktionsförmågan hos andnings- och blodcirkulationsorganen Läs mer om spiroergometri-undersökningen (på finska)

För bedömning av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet behövs en läkarremiss och en betalningsförbindelse

För bedömningar av arbetsförmågan behövs en läkarremiss och en betalningsförbindelse. Arbetsgivarens utlåtande om att klara sig i arbetet är ofta till nytta vid bedömningen. FPA, försäkringsbolaget eller arbetskraftsmyndigheten kan också vara den remitterande aktören.

Innehållet i undersökningarna planeras preliminärt på basis av remissuppgifterna och planen preciseras medan undersökningarna framskrider. Vid behov kan en kostnadskalkyl för undersökningarna utarbetas på basis av källuppgifterna.

När FPA-ersättningar ansöks, kan en specialistläkares bedömning av arbetsförmågan likställas vid specialläkarkonsultering.

Spiroergometriundersökning – för utvärdering av prestationsförmåga, arbetsförmåga och åtgärdsduglighet

I spiroergonometriundersökningar undersöks prestationsförmågan samt hur hjärtat, blodcirkulationen och lungorna fungerar under belastning. Den kan också användas för att utvärdera arbetsförmågan eller åtgärdsdugligheten.

Fråga om tjänsterna!

Du får mer information om våra tjänster gällande bedömning av arbetsförmågan av våra experter.

Aki Vuokko

Aki Vuokko

biträdande överläkare
(bedömning av arbetsförmågan)

E-post
aki.vuokko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2148
Hanna Jantunen

Hanna Jantunen

specialistläkare
(spiroergonometri)

E-post
hanna.jantunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3135
Jaana Lappalainen

Jaana Lappalainen

sjuksköterska
(läkarremiss, betalningsfrågor)

E-post
jaana.lappalainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2583