kuvituskuva
Palvelu

Työkyvyn arviointi

Työkyvyn heikentyessä terveydellisten tekijöiden selvittäminen kuuluu ensisijaisesti työterveyshuollolle. Vaativissa tapauksissa työkyvyn arviointi edellyttää laaja-alaista työkyvyn ja kuntoutuksen osaamista sekä moniammatillista yhteistyötä.

Tarjoamme työterveyshuollon tueksi kohdennettuja ja laaja-alaisia työkyky- ja kuntoutusarvioita sekä konsultaatioita vaativiin työkykyongelmiin. Palvelu toteutetaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän voimin.

Työlääketieteen klinikka

Käyntiosoite
Työterveyslaitos 
Työlääketieteen klinikka
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

Lähetteet ja maksusitoumukset

Postiosoite
Työterveyslaitos,  Työlääketieteen klinikka 
PL 40, 00032 Työterveyslaitos
Turvasähköpostiosoite
https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.hoitaja

Työkyvyn arviointi auttaa työntekijää selviytymään työssään

Haastavat työkykyongelmat vaativat tavallista laaja-alaisempaa osaamista. Työterveyteen ja työkykyyn perehtyneen laajan asiantuntijajoukomme ja tiiviin yhteistyön ansiosta pystymme tarjoamaan erityisosaamista vaativiin tapauksiin. Näin työntekijän kokonaistilanne saadaan luotettavasti selvitettyä ja myös kuntoutussuunnitelman laatiminen onnistuu paremmin.

Työlääketieteen klinikalla työkyky- ja kuntoutusarvioinnissa

 • selvitämme tarkasti ja laaja-alaisesti työntekijän työkyvyn heikentymisen taustalla olevat tekijät
 • arvioimme jäljellä olevan työkyvyn
 • etsimme soveltuvat hoito- ja kuntoutuskeinot henkilön työssä pärjäämiseen.

Tarjoamme työkyky- ja kuntoutusarvioita sekä konsultaatiopalvelua terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja työvoimahallinnon tarpeisiin.

Asiantuntijaryhmämme koostuu eri alojen erityisosaajista

Käytössämme on eri erikoisalojen (esim. keuhkosairaudet, neurologia, psykiatria, neuropsykologia) osaaminen sekä kattavat mahdollisuudet erityistutkimuksiin (esim. spiroergometria) työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi. 

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • Kognitiivinen ja psyykkinen työkyvyn arviointi, myös lievät kognitiiviset ongelmat, muistin toiminnan tutkimukset ja kuormitustilanteisiin liittyvät arvioinnit, unen ja vireyden tutkimukset
 • Erityisalojen työntekijöiden terveydentilan ja toimintakyvyn sopivuuden ja työkyvyn arviot:
 • Ympäristöherkkien työkyvyn tuki- ja kuntoutussuunnitelmat
  Ympäristöherkkyys on häiritsevää oireilua ympäristötekijöistä, joille altistuminen on vähäistä.
 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön terveyden ja toimintakyvyn arviointitutkimukset
  Lue lisää spiroergometria -tutkimuksesta.

Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus

Työkyvyn arviointiin tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus. Usein työnantajan lausunto työssä selviytymisestä on hyödyksi arvioinnissa. Lähettävänä tahona voi toimia myös Kela, vakuutuslaitos tai työvoimaviranomainen.

Tutkimusten sisältö suunnitellaan alustavasti lähetetietojen perusteella, ja suunnitelmaa tarkennetaan tutkimusten kuluessa. Tutkimuksille voidaan tarvittaessa laskea kustannusarvio lähetetietojen perusteella.

Kelan korvauksia haettaessa erikoislääkärin tutkimuksia sisältävä työkyvyn arviointi on työterveyshuollon kuluina rinnastettavissa erikoislääkärikonsultaatioon.

Spiroergometriatutkimus - suorituskyvyn, työkyvyn ja toimenpidekelpoisuuden arviointiin

Spiroergometriatutkimuksessa selvitetään sydämen, verenkiertoelimistön ja keuhkojen toimintaa rasituksessa sekä arvioidaan suorituskykyä. Sitä voidaan käyttää myös arvioidessa työkykyä tai toimenpidekelpoisuutta.

Kysy palveluista!

Saat lisätietoa työkyvyn arvioinnin palveluihimme liittyvistä asioista asiantuntijoiltamme.

Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
(työkyvyn arvioinnit)

Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148
Hanna Jantunen

Hanna Jantunen

erikoislääkäri
(spiroergometria)

Sähköpostiosoite
hanna.jantunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3135
Jaana Lappalainen

Jaana Lappalainen

sairaanhoitaja
(lähete, maksuasiat)

Sähköpostiosoite
jaana.lappalainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2583