kuvituskuva
Palvelu

Pelastushenkilöstön työ- ja toimintakyvyn arviointi

Palo- ja pelastusalalla on työskenneltävä fyysisesti ja henkisesti kuormittavissa, vaihtelevissa ja poikkeavissa olosuhteissa ilman hetkellistäkään toimintakyvyn menetystä. Hyvä terveys sekä erinomainen suorituskyky ovat edellytyksinä turvalliselle ja tulokselliselle työnteolle.

Tarjoamme terveyden ja toimintakyvyn arviointeja palo- ja pelastusalan koulutukseen hakijoille ja alalla työskenteleville. Soveltuvuus alalle ja toimintakyvyn riittävyys ilmenevät arvioinnilla.

Työlääketieteen klinikka

Käyntiosoite

Työterveyslaitos

Työlääketieteen klinikka 

Topeliuksenkatu 41 b 

00250 Helsinki 

Lähetteet ja maksusitoumukset

Postiosoite

Työterveyslaitos,  Työlääketieteen klinikka 

PL 40 , 00032 Työterveyslaitos

Turvasähköpostiosoite

https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.hoitaja 

Lainaus
Terveyden ja toimintakyvyn arvioinnin tarkoitus on huolehtia henkilön soveltuvuudesta alan tehtäviin sekä tunnistaa sairaudet ja työkyvyn tukemista vaativat tilanteet mahdollisimman varhain. 

Tutkimusyksikkömme on erikoistunut palo- ja pelastusalan vaatimuksiin ja käytänteisiin

Tarjoamme erikoisosaamisemme ja korkeatasoiset tutkimukset palo- ja pelastusalan koulutukseen hakijoille ja alalla työskenteleville:

  • lääkärintarkastus ja fyysisen toimintakyvyn testit Pelastusopiston koulutukseen hakeville
  • pelastushenkilöstön ikäperusteiset ja muut spiroergometria-tutkimukset
  • yksilöllisesti räätälöidyt työ- ja toimintakyvyn arvioinnit.

Oletko hakemassa Pelastusopiston koulutukseen?

Pelastusopiston koulutukseen (pelastaja, alipäällystö) aikovien on ennen hakua osallistuttava terveystarkastukseen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että terveydentilasi ja toimintakykysi sopivat ammattialan tehtäviin, eli täytät palo- ja pelastusalan edellyttämät terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Teemme terveystarkastuksia hakijoille vuosittain hakuprosessien yhteydessä.  Tarkastukseen sisältyy lääkärintarkastus ja fyysisen toimintakyvyn arviointi.

Tutustu arvioinnin sisältöön: Terveystarkastus Pelastusopistoon hakijoille (haitarissa alempana)

Täytä ja lähetä terveydentilaa kartoittava esitietokysely.

Varaa aika verkossa Pelastusopiston koulutukseen hakevan terveystarkastukseen

Spiroergometria pelastushenkilöstölle

Teemme spiroergometria -tutkimuksia hengitys- ja verenkiertoelimistön terveyden sekä toimintakyvyn arvioimiseksi. Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus.

Spiroergometria tehdään lääkärin valvonnassa. Hapenkulutustasojen mittaamisessa spiroergometria on luotettavampi kuin epäsuorat menetelmät. 

Työntekijä voi varata ajan ikäperusteiseen spiroergometria -tutkimukseen heti, kun hänellä on siihen lääkärin lähete ja maksusitoumus. Ne on toimitettava viimeistään tutkimuksiin tullessa. 

Muissa spiroergometria -tutkimustarpeissa otamme yhteyttä ajan varaamiseksi sen jälkeen, kun lääkärin lähete ja maksusitoumus ovat saapuneet Työterveyslaitokselle. 

Varaa aika verkossa pelastushenkilöstön ikäperusteiseen spiroergometriaan

Lue lisää spiroergometria-tutkimuksesta

Työ- ja toimintakyvyn arviointi palo- ja pelastusalalla

Toteutamme yksilöllisten tarpeiden mukaisia tutkimuksia työkyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämiseksi. Tilanne voi liittyä kohdennetusti esimerkiksi astmaa sairastavan pelastajan savusukelluskelpoisuuden arviointiin tai laajemmin moniammatillista arviota edellyttäviin kysymyksiin. 

Käytössämme on eri erikoisalojen lääkäreiden (esim. keuhkosairaudet ja neurologia) ja asiantuntijoiden (esim. neuropsykologi) osaaminen sekä tutkimuksia toimintakyvyn arvioimiseksi. Tutkimuksissa hyödynnämme tarvittaessa fyysisen toimintakyvyn (aerobinen kestävyys, lihaskunto sekä kehonhallinta ja liikkuvuus) testejä.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa voidaan arvioida esimerkiksi mielialatekijöiden tai unihäiriöiden mahdollisia vaikutuksia kognitiiviseen toimintakykyyn ottaen huomioon pelastusalan työn turvallisuuskriittiset piirteet.

Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus.

Lisätietoa lähettämisestä Työkyvyn arviointi -sivustolla

Lisätietoja

Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148
Hanna Jantunen

Hanna Jantunen

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hanna.jantunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3135
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136