Keittiö uudisrakentamiskohteessa.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Tjänster

Emissionstestning av material

Vår emissionstestning ger tillförlitliga data om utsläpp från byggnadsmaterial. Våra högklassiga materialemissionstjänster består av tre produkter anpassade för olika syften: bulk- dvs. totalemission, FLEC (Field and Laboratory Emission Cell) och testning av emissioner från ytor enligt kammarteknik.

Utifrån testningen kan till exempel effekten av emissioner från material på inomhusluftens kemiska kvalitet bedömas.
Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

Det finns tre metoder för att undersöka utsläpp från byggnadsmaterial

Utsläpp från byggnadsmaterial, det vill säga emissioner kan undersökas med hjälp av tre olika metoder. 

Både bulk- dvs. totalemission och FLEC är vedertagna undersökningsmetoder i samband med utredningar av problem med inomhusluften och mer information om dessa metoder finns på vår servicesida Laboratorieanalyser av inomhusluften

Av dessa tre metoder är testning av emissioner från ytor enligt kammarteknik mindre känd. Emissionstestning under standarförhållanden enligt kammarmetoden som baserar sig på standarderna ISO 16000-9 och SFS-EN 16516 ger tillförlitliga data om utsläpp från byggnadsmaterial. 

Kammartekniken gör det även möjligt att utvärdera effekten av emissioner från material på inomhusluftens kemiska kvalitet eftersom man förutom emissionshastigheten från ytor även får halten i modellrum som resultat. 

Jämför metoder

Låt oss jämföra för- och nackdelar med metoder för undersökning av emissioner från material.
Beskrivning av märkningen:     = god        +/– = måttlig         = dålig

Egenskap \ Metod

Totalemission

FLEC

Kammare

priset på analysen + +/‒
hur flexibla är tidtabellerna för mätningarna + +/‒
hur enkla är provningarna + +/‒
orsakar provningarna skada +/‒ +
hur lätt går det att tolka resultaten +/‒ +
hur jämförbara är resultaten +/‒ +
resultatet kan utnyttjas för att utvärdera inomhusluftens kvalitet (dvs. kan omformas till halt i modellrum) +/‒ +

Ur prover som samlats in med alla tre tekniker är det möjligt att analysera bland annat flyktiga organiska föreningar (VOC), formaldehyd och övriga aldehyder och ammoniak.

Tjänsten för bestämning av emissioner från material hjälper dig med produktutveckling, kvalitetskontroll och lösningar på problem med inomhusluften

Våra tjänster för bestämning av emissioner från material kan skräddarsys för att exempelvis 

  • stödja produktutvecklingen 
  • utgöra en del av materialtillverkarens kvalitetskontroll 
  • stödja analyser av inomhusluft för att hitta problematiska material 

Våra övriga laboratorietjänster inom samma ämnesområde: 

  • tjänster för testning av emissioner och termiska nedbrytningsprodukter som uppkommer vid tillverkningsprocessen 
  • materialens dammbildning enligt standard SFS-EN 15051-2 

Fråga om tjänsten!

Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

E-post
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2926
Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

E-post
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2198