Keittiö uudisrakentamiskohteessa.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Palvelu

Materiaalien testaus

Laboratoriomme tarjoaa monipuolisia analyysi- ja testauspalveluja materiaalinäytteille. Tarjontamme kattaa erilaiset emissiotestaukset, valmistusprosessissa muodostuvien emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testauspalvelut, materiaalien pölyävyystestaukset standardin SFS-EN 15051-2 mukaisesti sekä alveolijakeisen kvartsin ja muiden alveolijakeisten haitta-aineiden määrityksen tuotteista.
Kysy lisää tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Materiaalien emissiotestaus

Rakennusmateriaalien päästöjä eli emissioita voidaan tutkia testauslaboratoriossa kolmella eri menetelmällä.

Sekä bulk- eli kokonaisemissio että FLEC ovat vakiintuneita tutkimusmenetelmiä esimerkiksi sisäilmaongelmia selvitettäessä. Näistä menetelmistä löytyy lisätietoa ja tilausohjeet Sisäilman laboratorioanalyysit -palvelusivultamme.

Kammiotekniikalla suoritettava pintaemissiotutkimus tehdään vakioiduissa olosuhteissa, standardeihin ISO 16000-9 ja EN 16516 perustuvalla kammiomenetelmällä. Se antaa luotettavaa tietoa rakennusmateriaalien päästöistä. Kammiotekniikka mahdollistaa materiaaliemissioiden vaikutuksen arvioinnin sisäilman kemialliseen laatuun, koska tuloksena saadaan pintaemissionopeuden lisäksi myös mallihuonepitoisuus.

Kaikilla kolmella tekniikalla kerätyistä näytteistä voidaan analysoida mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit, PAH-yhdisteet sekä ammoniakki. Lisäksi teemme rakennusmateriaalien aistinvaraista arviointia (tuotteen hajun hyväksyttävyys).

Materiaaliemissiopalveluitamme voidaan räätälöidä esimerkiksi

  • tuotekehitysprosessin tueksi
  • osaksi materiaalivalmistajan laadunvalvontaa
  • sisäilma-analyysien tueksi ongelmallisia materiaaleja etsittäessä

Lämpöhajoamistuotteiden testaus

Materiaalien lämpöhajoamistuotteita tutkitaan putkiuunissa halutussa lämpötilassa (max. 900 °C). Tuotteesta haihtuvat yhdisteet kerätään niille soveltuville keräimille. Laboratoriomme analyysivalikoima on hyvin kattava. Tuotteista voidaan analysoida mm. VOC, aldehydit, PAH-yhdisteet, isosyanaatit, bisfenoli, rikkiyhdisteet ja syaanivety.

Materiaalien pölyävyystestaus

Pölyävyystestillä arvioidaan kuivien jauhemaisten materiaalien kykyä vapauttaa pölyjakeita, joiden vaikutus kohdistuu käyttäjien

  1. hengitysteihin kokonaisuutena (hengittyvä jae)
  2. ylähengitysteihin ja keuhkoputkiston värekarva-alueeseen (keuhkojae), sekä
  3. keuhkojen alveolialueelle (alveolijae).

Pölyävyystesti suoritetaan standardin EN 15051-2:2014 + A1:2016 ja MDHS 81 mukaisesti pyörivää pölyrumpua käyttäen. Menetelmä käsittää myös materiaalin tiheys- ja kosteusmääritykset. Materiaalin pölyävyys määritetään siten, että pölynäyte kerätään testin aikana kolmelle eri keräimelle, jolloin pölyjakeet voidaan erottaa toisistaan partikkelikoon mukaan. Erilliset mittaustulokset (mg/kg) saadaan hengittyvälle pölylle sekä keuhko- ja alveolijakeelle. Tulosten arviointi tapahtuu standardissa esitettyjen pölyävyysluokkien mukaan.

Menetelmää käytetään vähäpäästöisten tuotteiden kehittämiseen ja vertailuun, esimerkkinä leivonnaistuotteet ja muut jauhemaiset elintarvikkeet, sekä sementit, laastit ja muut rakennusmateriaalit.

Alveolijakeisen kvartsin ja muiden alveolijakeisten haitta-aineiden määritys tuotteista

Menetelmällä voidaan määrittää alveolijakeen sekä alveolijakeisen kvartsin ja muiden haitta-aineiden suhteellinen osuus jauhemaisista tuotteista prosentteina kuivapainosta. Menetelmässä alveolijae erotetaan tuotteesta nestesedimentointimenetelmällä kalvosuodattimelle, josta määritetään alveolijakeisen kvartsin määrä röntgendiffraktiometrisesti tai esim. raskasmetallien sekä niiden yhdisteiden pitoisuus ICP-MS tekniikalla.

Alveolijakeisen kvartsin määrittäminen tuotteista on tarpeen, koska EU:n asetuksen N:o 1272/2008 mukaan tuotteet pitää luokitella haitallisten aineiden sisällön ja pitoisuuden mukaisesti. Jos tuotteen alveolijakeisen kvartsin painopitoisuus on < 1 %, luokittelua ei tarvita. Jos pitoisuus sen sijaan on 1-10 %, luokitus on STOT RE 2 (elinkohtaisesti myrkyllinen, toistuva altistuminen kategoria 2). Jos pitoisuus on 10 % tai suurempi, luokitus on STOT RE 1 (elinkohtaisesti myrkyllinen, toistuva altistuminen, kategoria 1).

Toimintamme on luotettavaa ja korkealaatuista

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivulta www.finas.fi.

Laboratoriollamme on myös Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveyteen liittyvissä määrityksissä sekä Rakennustietosäätiön valtuutus suorittaa M1-luokituksen vaatimia laboratoriotestauksia.

Kysy asiantuntijalta

Kaipaatko lisätietoa testauspalveluistamme tai haluatko tehdä tilauksen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198
Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija

kvartsin ja muiden alveolijakeisten haitta-aineiden testaus, pölyävyystestit

Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926
Katriina Ylinen

Katriina Ylinen

erikoistyöhygieenikko

lämpöhajoamistuotteiden testauspalvelut

 

Sähköpostiosoite
katriina.ylinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2918