Laboratorion työntekijä näppäilee kaasukromatografin näppäimistöä.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas logo
Tjänster

Laboratorieanalyser av inomhusluften

Vårt laboratorium erbjuder ett omfattande utbud av analyser för att utreda problem med inomhusluften och förbättra inomhusluftens kvalitet.

Det omfattande utbudet av inomhusluftsanalyser kartlägger mögel, damm, VOC, PAH, aldehyder, asbest och mycket mer.

Multiprofessionell expertis är vårt särskilda trumfkort. Av oss får kunderna omfattande tjänster som överskrider yrkesgränserna för att främja byggnadshälsan.
Ring eller lämna ett meddelande

Helsingfors: 030 474 2964 (kemi, asbest och damm)

Kuopio: 030 474 2262 (mikrobprov)

Laboratorierna är öppna vardagar kl. 9–15

Vårt laboratorium har specialiserat sig på att analysera föroreningar i inomhusluften

Vår målsättning är en säker och hälsosam arbetsplats. Det omfattande utbudet av analyser inkluderar bl.a.

  • mikrobiologiska analyser förknippade med mögelproblem och fuktskador
  • bestämning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC), ammoniak, formaldehyd och andra aldehyder
  • bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
  • asbestprov, halten av industriella mineralfiber och sammansättningen hos damm

Enastående specialsakkunnig genom omfattande expertis och lång erfarenhet

Vi är ett uppskattat expertinstitut för arbetshälsa med hög yrkesetik. Vi har tiotals år av erfarenhet med banbrytande utvecklingsarbete av inomhusluftsanalyser i Finland.

  • För att tolka våra resultat kan våra kunder utnyttja våra referensvärden som baserar sig på tillförlitliga uppgifter och lång erfarenhet.
  • Arbetshälsoinstitutets laboratorieverksamhet är ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Vår verksamhet som omfattas av ackrediterat kompetensområde beskrivs webbplatsen www.finas.fi.
  • Livsmedelsverket har gett vårt laboratorium ett godkännande (laboratorium 2495/961/2008) att med stöd av bestämmelserna som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994) göra undersökningar avsedda för myndigheter.Våra kunder får vid behov multiprofessionell service för att främja byggnadshälsan. Bekanta dig med vår tjänst ’Att lösa problem med inomhusluften’.

Beställ laboratorieanalyser av inomhusluften

Fråga om analystjänsterna!

Henkilökuva Maija Kirsi.

Maija Kirsi

account manager
mikrobanalyser

E-post
maija.kirsi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7024
Henkilökuva Hanna Hovi

Hanna Hovi

specialexpert
VOC analyser

E-post
hanna.hovi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2950
Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

produktchef

andra inomhusluftanalyser

E-post
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2198