kuvituskuva
Tjänster

Att lösa problem med inomhusluften

Det krävs ofta mångsidig kompetens för att det ska vara möjligt att lösa problem med inomhusluften i arbetslokaler och hantera olika situationer som gäller inomhusluften på arbetsplatsen. I frågor som gäller inomhusluften samarbetar ledningen, fastighetsförvaltningen och arbetarskyddet med bland annat en byggnadshälsoexpert och läkare och vid behov med en HR-expert. Det är viktigt att de anställda på arbetsplatsen ges möjlighet att delta i överläggningarna för att utreda och hitta en lösning på problem med inomhusluften.
Fråga mer

Vill du boka en expert som kommer och håller ett föredrag hos er, eller har ni på arbetsplatsen redan planer på ett projekt för att utreda inomhusluften? Vänligen kontakt oss så vi får diskutera mer!

Vi erbjuder vår hjälp i frågor som gäller inomhusluft

Du kan beställa en inomhusluftenkät hos Arbetshälsoinstitutet för att kartlägga de anställdas erfarenheter. Vid behov kan du även boka tid för ett samråd där inomhusluftsgruppen tillsammans med Arbetshälsoinstitutets specialistläkare går igenom resultaten från den besvarade enkäten.

Arbetshälsoinstitutet erbjuder även olika slags kurser om hur inomhusluftproblem kan lösas och om olika situationer med inomhusluft. Utifrån dina behov får du tillgång till en byggnadshälsoexpert, läkare och HR-expert.

Våra tjänster

Fråga om tjänsten!

Hanna Keränen

Hanna Keränen

E-post
hanna.keranen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2119
Pirjo Korenius

Pirjo Korenius

E-post
pirjo.korenius [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7258

Sirpa Rautiala

E-post
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7168
Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

E-post
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2961