Erikoislääkäri Anniina Kainalainen, Turku

Anniina kiinnostui Työterveyslaitoksesta jo oman erikoistumisjaksonsa aikana. Kiinnostus lääketiedettä kohtaan syttyi jo lukiossa.
-

Anniina työskentelee kouluttajana ja seniorilääkärinä työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien Työterveyslaitosjaksolla. Jakso kestää puoli vuotta ja Anniinan työkuvaan kuuluu myös erikoistuvien lääkärien potilastyön ohjaaminen TYKS:n työlääketieteen poliklinikalla. Anniina toimii myös kouluttajalääkärinä työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa ja on mukana työterveyshuollon ja muun terveyden- ja sosiaalihuollon yhteistyötä kehittävässä TYÖOTE-hankkeessa.

- Suoritin oman erikoistumisjaksoni Työterveyslaitoksessa. Innostuin tuolloin työlääketieteestä ja kiinnostuin Työterveyslaitoksesta työantajana. 

Ennen Työterveyslaitosta Anniina työskenteli lääkärinä perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työterveyslääkärinä tehden myös esimiestyötä. Nykyisessä työssä palkitsevinta on nähdä oppilaiden kehittyvän esimerkiksi ammattitautien tutkimuksessa.

- Työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutus heijastuu suoraan työterveyshuoltoihin. Kouluttajalääkärinä edistän työterveyshuollossa työskentelevien lääkärien osaamista. Osaava työterveyshuolto vaikuttaa esimerkiksi työurien pidentymiseen.

Anniinan mielestä Työterveyslaitos on työantajana joustava ja tarjoaa hyvät kehittymismahdollisuudet.

- On hienoa työskennellä organisaatiossa, joka on vastaa työelämän kehittämisestä. Työntekijänä sitä pääsee seuraamaan aitiopaikalta.

Työsuhde alkoi pandemia-aikaan. Tiimiytyminen on sujunut hyvin myös etäyhteyksin.

- Työterveyslaitos kohtelee työntekijöitään kunnioittavasti ja arvostavasti. Täällä luotetaan työntekijöiden omaan osaamiseen. Pienen koululaisen vanhempana arvostan myös joustavia työaikoja, jotka helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Pienen koululaisen vanhempana arvostan joustavia työaikoja, jotka helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Työsuhteensa aikana Anniina kokee kehittyneensä ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa esiintymistaidoissa. Tulevaisuuden tavoitteita ovat työlääketieteen lisäkoulutusohjelman suorittaminen ja väitöskirjan loppuun tekeminen.

- Aion suorittaa myös pedagogisia ja hallinnollisia opintoja.

Anniina kannustaa nykyisiä ja tulevia lääkäreitä rohkeasti kokeilemaan muutakin kuin perinteistä lääkärintyötä.

- Toki on tärkeää antaa oman aikansa kliiniselle osaamiselle potilastyössä, mutta sen jälkeen kannattaa panostaa uusien asioiden oppimiseen ja kehittymiseen omassa työssä!
 

Avainsanat