Erityisasiantuntija Anu Perälä, Oulu

Anu ehti toimia 13 vuotta yrittäjänä ennen siirtymistään Työterveyslaitokseen. Nykyisessä työssään hän hyödyntää yrittäjänä keräämäänsä monipuolista osaamista ja kokemusta.
-

Fysioterapeutiksi valmistuneelle Anulle oli jo opintojen aikana selvää, ettei hän tule pitkään tekemään varsinaisia fysioterapeutin töitä.

- Kaipasin isompia kokonaisuuksia ja kehittämistyyppistä työtä. Tunnistin, mitä markkinoilta puuttuu ja aloin suunnitella omaa yritystä.

Anu tuotti yrityksille ja erityisryhmille liikuntapalveluja, joiden tavoitteena oli ennen kaikkea terveyden edistäminen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy. Suoritettuaan terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon kotikaupungissaan Oulussa, Anu muokkasi palvelujaan kuntoutuksesta työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämisen suuntaan. Myöhemmin mukaan tuli myös urheilijoiden fysiikkavalmennus.

Pandemia aiheutti sekä yritysten että urheiluseurojen maksukyvyn heikentymistä ja Anu pohti uusia urapolkuja. Työterveyslaitoksessa oli tuolloin auki tutkijan sijaisuus, johon Anu ei kuitenkaan tullut valituksi. Hän ehti työskennellä kolme kuukautta toisessa organisaatiossa, kunnes häntä Työterveyslaitoksessa haastatellut soitti ja tarjosi unelmatehtävää.

- Esimiehelläni oli selvästi pelisilmää. Olin jäänyt hänen mieleensä ja hän tarjosi minulle tehtävää, johon olin sopivampi.

Erityisasiantuntijan työnkuva on laaja. Haastattelun hetkellä Anu työskentelee kahdessa yrittäjyyteen linkittyvässä Euroopan sosiaalirahaston hankkeessa. MYTTY on mikroyrittäjien hyvinvointihanke, jossa yrittäjien hyvinvointia parannetaan yksilö- ja ryhmäohjauksessa. AMMU sen sijaan on maaseutualan asiantuntijoiden sparraus- ja koulutushanke. 

Anu myös koordinoi, kehittää ja tuottaa Työterveyslaitoksen Aivotyöpalvelua. 

- Olen lipsahtanut palveluliiketoiminnan lisäksi myös Aivotyöpalvelun tutkimuspuolelle, jossa teen aineiston analyysia ja luokittelua.

Anun tyypillinen työpäivä sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että kokouksia tiimin kanssa. Hankkeiden ohjauskeskustelut asiakkaiden kanssa sekä erilaiset asiakastyöpajat rytmittävät Anun työpäiviä. Aivotyöpalvelujen tiimoilta hänellä on myös asiakastapaamisia, joissa esitellään palveluja, neuvotellaan mahdollisista sopimuksista ja suunnitellaan toteutuvien palvelujen sisältöjä.

Anun mielestä yrittäjyys antaa hyvät lähtökohdat monenlaisiin työtehtäviin.

- Nykyisessä työssäni sovellan yrittäjänä keräämääni osaamista, kuten viestintää, verkostoitumista ja myyntiä. Tulevaisuudessa haluaisin hyödyntää entistä enemmän omaa kokemustani.

Anun kokemuksen mukaan yrittäjien osaamista arvostetaan työelämässä. Hän toivoisikin, että yrittäjät arvostaisivat myös itse osaamistaan ja tunnistaisivat ne taidot, jotka lisäävät omaa arvoa työelämässä.

Anun kokemuksen mukaan yrittäjien osaamista arvostetaan työelämässä.

Vaikka yrittäjänä toimiessaan Anulla oli työntekijöitä, hän teki paljon töitä yksin. Työterveyslaitoksessa sen sijaan tehdään paljon yhdessä ja ideoita voi sparrailla työkaverien kanssa. Yrittäjänä työ lipsui helposti myös vapaa-ajan puolelle, kun piti olla koko ajan tavoitettavissa. Nykyään työn ja vapaa-ajan erottaminen on helpompaa.

- Työterveyslaitoksessa huolehditaan, ettei kukaan tee liikaa töitä. Täällä voi työskennellä ”yrittäjämäisesti”, sillä työaikoja pystyy joustamaan omien aikataulujen mukaan.

Avainsanat