Järjestelmäasiantuntija Kati Sajaniemi, Helsinki

Kati työskentelee Digi ja data -yksikössä, joka vastaa Työterveyslaitoksen digipalveluista. Työhön kuuluu hallinnollista rutiinityötä, kuten budjetointia ja laskutusta, mutta myös ongelmanratkaisua. Toisten auttaminen tuo työhön merkityksellisyyttä.
-

Katin yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Monipuolisuus onkin työn parhaita puolia.

- Palvelupäällikkönä vastaan ulkoisten verkkopalvelujen, työasemien ja Office 365-paketin, Teamsin ja intranetin, ylläpidosta ja kehittämisestä. Vastaan myös Microsoft Adobe-lisensseistä ja turvapostista ja vedän erilaisia projekteja. Työtä tehdään yhteistyössä asiakkaiden ja ulkoisten toimittajien kanssa.

Katin asiakkaita ovat Työterveyslaitoksen työntekijät. Kun joku tarvitsee esimerkiksi uuden tietokoneen, Kati vastaa prosessista: koneen tilaamisesta ja asennuksesta, käyttöönotosta sekä myöhemmin mahdollisista päivityksistä.

- Toimin ikään kuin välikätenä teknisen puolen ja pääkäyttäjien sekä työntekijöidemme välillä. Luonnollisestikin näiden tahojen IT-taidot poikkeavat toisistaan. Haasteena on teknisen kielen ymmärrys ja toisaalta se, että osaan kertoa IT-asioista ymmärrettävällä tavalla työntekijöillemme.

Kati on päässyt kehittämään osaamistaan tietohallintotehtävissä eläkevakuutusyhtiössä ja MTV:llä jo ennen uraansa Työterveyslaitoksessa. Työterveyslaitokseen Kati haki vuonna 2014 bongattuaan työpaikkailmoituksen.

- Kaipasin uusia haasteita. Onneksi hain ja pääsin, palvelupäällikön työ ja erityisesti ylläpitotehtävät ovat kyllä minun juttuni!

Työnkuva on muuttunut vuosien varrella. Aiemmin Kati työskenteli sovellusten parissa, kun taas nykyään hän on myös mukana työasemaympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä, mikä vaatii suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja uuden oppimista.

- Työterveyslaitoksessa olen päässyt oppimaan palvelin-, työasema- ja ohjelmalisensointia.

Megatrendit ja globaalit ilmiöt ovat myös osaltaan vaikuttaneet Katin työhön. Vuosien varrella tietoturvan merkitys on kasvanut ja varautuminen tietoturvauhkiin on lisääntynyt. Koronapandemian alussa sen sijaan piti varmistaa, että töitä päästään tekemään myös etänä. Tietoturva ja lisääntynyt etätyö myös kytkeytyvät toisiinsa.

Vuosien varrella tietoturvan merkitys on kasvanut ja varautuminen tietoturvauhkiin on lisääntynyt.

Kati on viihtynyt Työterveyslaitoksessa hyvin.

- Työterveyslaitos on ihmisenkokoinen työpaikka. Täällä pääsee monenlaiseen tekemiseen mukaan ja työtapoja saa muokata itselleen sopiviksi. Joustavat työajat helpottavat perhearkea. Aina pääsee viemään lapset hammaslääkäriin!

Katin työssä auttaa laaja ymmärrys IT-alasta. Hänen tiimissään työskentelee osaajia monilta eri koulutusaloilta, kuten tilastotieteestä ja tiedonhallinnasta.

- Kaikkea ei tarvitse osata täydellisesti. Tärkeämpää on hallita kokonaisuuksia ja olla yhteistyökykyinen. Ennen kaikkea arvostamme monipuolista osaamista.

Tulevaisuudessa Kati aikoo kehittää oman työn hallintaa ja osallistua tiimin työtapojen kehittämiseen.

- Haluaisin saada selville, miten omaa työtä voisi tehdä entistä paremmin.

Avainsanat