Kehittämispäällikkö Juha Heikkinen, Helsinki

Aiemmin yritysmaailmassa työuraa tehnyttä Juhaa kiinnosti kokea, miten julkisoikeudellinen organisaatio toimii. Työterveyslaitokseen hän päätyi sattumien kautta.
-

Juha toimii projektipäällikkönä Työterveyslaitoksen ERP-ratkaisun uudistusprojektissa. Projekti on kestänyt jo kolme vuotta ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Hänen roolinsa näkyy määrittelytyöstä käyttöönottoon asti. 

- Toimin ikään kuin solmukohdassa toimittajan ja Työterveyslaitoksen välillä. Projektipäällikkönä luon puitteet sille, että projektiryhmä kykenee tekemään työtä, joka ohjaa projektia haluttuun suuntaan. Teen myös selvitystyötä. Työpäivien aikana istun paljon luurit päässä keskustellen ihmisten kanssa.

Juhan tehtäviin kuuluu myös kirjallista työtä ja viestintää. Hän kirjoittaa ohjausryhmien pöytäkirjoja ja tiedottaa projektin etenemisestä koko Työterveyslaitoksen henkilöstölle.

ERP-projektissa on ollut mukana parhaimmillaan yli 50 työntekijää. Haastavinta Juhan työssä on sitouttaa suuri henkilömäärä pyrkimään yhdessä siihen lopputulokseen, josta ollaan projektin alussa sovittu. Juhan on pitänyt etsiä keinoja myös tiimiytymiseen.

- Projektipäällikkönä tehtäväni on varmistaa, että asioista puhutaan avoimesti, kaikki tietävät mistä puhutaan ja kaikkien ääni kuuluu. Olen kiitollinen tiimilleni siitä, että he ovat antaneet oman työpanoksensa pitkälle projektille.

Myös pandemia-aika on vaikeuttanut projektia, mutta etätyöskentelyssä on ollut myös hyvät puolensa, sillä tiimin tekninen osaaminen on kehittynyt. 

Juhan mielestä projektipäällikön työssä tärkeintä on omata asiantuntemusta kyseisesti aiheesta.

- Projektipäällikön on myös tultava ihmisten kanssa toimeen ja kyettävä työskentelemään pitkäjännitteisesti.

Juha saa olla työssään tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa.

- Työterveyslaitoksessa työntekijöiden osaamisprofiili on mielenkiintoinen. On kiva jutella sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ammattitaitoa aihealueissa, joista itse ei tiedä mitään.

Juhan on mahdollista tehdä työtä vapaamuotoisesti, joko toimistolla tai kotoa.

- Tärkeintä on, että se tulee tehtyä, mitä on luvannut. Päämäärä ratkaisee, ei niinkään se, miten työtä tehdään.

Päämäärä ratkaisee, ei niinkään se, miten työtä tehdään.

- Haluan onnistua siinä, mitä teen. Palaudun työstä ulkoilemalla luonnossa. Kesäisin tykkään veneillä. Myös Pokémon-peli saa ajatukset irti työstä!

Työterveyslaitos on opettanut muun muassa suuren projektiryhmän johtamista ja julkista kilpailutusta. Tulevaisuudessa Juha haluaisi saada yhä enemmän työkaluja ja osaamista ryhmädynamiikan kehittämiseen. Haastatteluhetkenä on suorittaakin lähiesihenkilökoulutusta.

- Olen urallani pyrkinyt aina sellaisten asioiden pariin, joista en entuudestaan tiedä mitään. Toivoisin tulevaisuudessakin antavani Työterveyslaitoksen käyttöön sitä osaamista, mitä minulla on. Tavoitteeni on ennen kaikkea päivittäisen toiminnan kehittäminen.

Avainsanat