Pitkä kokemus analytiikasta hyödyttää asiakasta

Erityisasiantuntija Hanna Hovi työskentelee Työterveyslaitoksen työympäristölaboratorioissa. Hänen työpäiviinsä kuuluu sekä analytiikkaa että asiakaspalvelua.
Hanna Hovi

Hanna Hovilla on yli 25 vuoden kokemus laboratorioanalyysien teosta. Hänen päätyötään on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analytiikka. Hän neuvoo asiakkaita analyysimenetelmien valinnassa ja tulosten tulkinnassa.

−Asiakas ottaa yleensä yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Alkuun selvitän, millainen ongelma hänellä on. Viestittelyn tai keskustelun perusteella päätämme, miten asiassa on järkevää edetä.

Asiakkaita voivat olla esimerkiksi insinööritoimistot, asumisterveyteen liittyvät viranomaiset, sisäilmastoselvityksiä tekevät konsultit, tutkimusprojekteja suunnittelevat henkilöt ja tavalliset kansalaiset.

Hovi auttaa osaamisellaan myös Työterveyslaitoksen muita asiantuntijoita. Hän on tehnyt analytiikkaa eri tahojen tutkimuksiin ja ollut mukana laatimassa katsauksia Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa.

Työterveyslaitoksen analyysivalikoima on laaja

Työterveyslaitoksessa on tehty analytiikkaa aivan laitoksen alkuajoista lähtien. Työntekijät ovat toki vaihtuneet, mutta osaamista on kertynyt paljon.

−Kun tulin Työterveyslaitokseen, sain kasvaa ammattilaisena hyvässä opissa. Nyt olen sellaisessa vaiheessa, että minä olen se, joka voi auttaa työkavereita oppimaan ja kehittymään työssä.

Analyysivalikoimamme on todella laaja, ja henkilökuntamme on kokenutta. Omassa analytiikassani vuosikymmenten kokemus ja laaja kalibroitujen yhdisteiden valikoima auttavat tunnistamaan yhdisteet riittävällä tarkkuudella.

Vuosien varrella Hovi ja hänen kollegansa ovat auttaneet asiakkaita ratkomaan monenlaisia ongelmia. Niistä tapauksista saatu tieto on usein auttanut myös muita asiakkaita.

Työn monipuolisuus ja uuden oppiminen innostavat

Hanna Hovi on tehnyt sisäilma-analytiikkaa useissa tuhansissa kohteissa. Alkuvuosina hän teki myös työhygieenisiä analyyseja.

−Analyysien avulla asiakkaani ovat tehneet erilaisia suosituksia ja toimenpiteitä. Rakennuksia on sekä korjattu että purettu – ei toki pelkkien analyysien perusteella, mutta ne ovat olleet mukana selvityksissä.

−Parasta työssäni on sen vaihtelevuus. Työ tarjoaa minulle mahdollisuuksia oppia uutta ja kehittää itseäni. Minulla on myös osaavat ja motivoituneet työkaverit, joiden kanssa on mukava tehdä töitä.

Koulutukseltaan Hovi on elintarvikelaborantti sekä bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK). Vapaa-aikanaan hän tekee käsitöitä, laulaa kuorossa ja käy vesijumpassa.