Työterveyshuollon erityisasiantuntija Elina Virtanen, Helsinki

Työterveyshuolto kiinnosti Elinaa jo uran alkuvaiheessa. Lama-aikana työpaikkoja ei kuitenkaan ollut tuosta noin vain saatavilla ja hän päätyi muihin terveydenhuollon tehtäviin. Palo työterveyshuoltoa ja erityisesti sen kehittämistä kohtaan kuitenkin säilyi.
-

Elina ei aktiivisesti etsinyt uutta työtä, kun hän huomasi avoimen erityisasiantuntijan tehtävän Työterveyslaitoksessa.

Ymmärsin kuitenkin heti, että tämä on se, mitä olen etsinyt. Päätin siltä seisomalta hakea työtä. Onneksi pääsin! Työterveyshuolto on loputon kehittämisen lähde, jonka parissa oppii joka päivä uutta. 

Ennen Työterveyslaitosta Elina työskenteli työterveyshoitajana. Vähitellen syttyi kiinnostus opettamista kohtaan ja hän lähti opiskelemaan aikuiskasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa. Tällä hetkellä Elina työskentelee koulutuksen johtajana työterveyshuollon pätevöitävissä koulutuksissa. Kursseilla opiskelee lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ja psykologeja.

- On hienoa olla mukana kouluttamassa uusia työterveyshuollon ammattilaisia. Opiskelijat haastavat myös minua ajattelemaan asioita uudella tavalla. Koulutustyössä on tärkeää, että opiskelijat voivat luottaa meihin. Palkitsevinta on nähdä opiskelijoiden kehittyvän. 

Elina työskentelee myös Työterveyshuollon Laatuverkostossa, jonka tavoitteena on edistää työterveyshuollon toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä työterveyden vaikutusten mittaamista.

Elinan työ on vaihtelevaa ja sisällöltään rikasta. Tyypillinen työpäivä sisältää esimerkiksi koulutusten suunnittelua ja luentomateriaalien tuottamista. 

- Työ vaatii itsensä johtamista, suunnittelutaitoja, joustavuutta sekä yhteistyö- ja paineensietokykyä. Nykyinen työni on innostavinta, mitä olen saanut työurallani tehdä! 

Elina arvostaa erityisesti Työterveyslaitoksen välittävää ilmapiiriä.

- Työterveyshuollon saralla Työterveyslaitos jos jokin on paikka kehittyä ja oppia uutta. Minua on kohdeltu työntekijänä arvokkaasti. Täällä on turvallista työskennellä.

Minua on kohdeltu työntekijänä arvokkaasti. 

Myös työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa. Koulutuspäiviä lukuun ottamatta työpäivän voi jakaa vaikka kahtia. Joustavuus työantajan puolelta lisää halua sitoutua ja osoittaa joustavuutta myös työnantajaa kohtaan.

Vuosien varrella Elina on oppinut käyttämään apuna työkavereiden viisautta. Moniammatillisessa tiimissä hyödynnetään toisten osaamista.

- Kaikkea ei tarvitse tietää itse, kun ympärillä on joukko osaajia.

Avainsanat