Tietoa tutkimuksessa käytettävistä rekistereistä: Työstä mieltä ja mielenterveyttä – eri sukupolvet työelämän aallokoissa

Työstä mieltä ja mielenterveyttä – eri sukupolvet työelämän aallokoissa -tutkimushankkeessa rekisteritietoja käsitellään vain niiltä vastaajilta, jotka ovat antaneet suostumuksen.

Tutkimuksessa käytettävät Tilastokeskuksen rekisterit:

  1. Työssäkäyntitiedot: https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872019_jua_tkt22_001.xml
  2. Perustiedot: https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872020_jua_perus22_001.xml
  3. Tulotiedot: https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872019_jua_tulo21_001.xml

Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen rekisteritietoja (ammatti- ja sosioekonominen asema, työssäkäynti- ja työttömyystiedot sekä toimiala, eläke-, tulo- ja koulutustiedot) vuosilta 2010–2030. Tästä muodostuvaa aineistoa voidaan hyödyntää mahdollisessa toisessa tutkimushankkeessa vuoteen 2040 saakka. Yhdistetty tutkimusaineisto mahdollistaa kyselylomakkeella kysyttyjen kokemusten merkityksen arvioinnin suhteessa työuran menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Kyselyaineiston yhdistäminen rekisteritietoihin tapahtuu vuodesta 2022 alkaen.

Tutkimuksessa käytetään rekisteritietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (6 artikla 1 alakohta).

Lisätietoja rekisterien käytöstä tutkimuksessa

Jie Li

Jie Li

yhteyshenkilö, tutkija

Sähköpostiosoite
jie.li [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2922