Tietosuojailmoitus: SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla

SujuKE-hankkeen tietosuojaseloste.

SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla. Interventiotutkimus

Päivitetty 25.1.2020. Korvaa aikaisemman asiakirjan ”Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste”

Työterveyslaitos | PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS | puh. 030 4741 | Y-tunnus 0220266-9 | www.ttl.fi

 Lisätietoa tietosuojasta

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Käsittelemme ja säilytämme digitaalisesti kerättyä kyselyaineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta.

Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Säilytämme SujuKE-tutkimuksessa aikaisemmin kerättyä fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia haastattelulomakkeita ja video/äänitallenteita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.

Keräämme ja analysoimme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin ja käytämme henkilökohtaista koehenkilökoodia. Eri vaiheissa kerätyt aineistot yhdistetään analysointia varten henkilötasolla. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa.

Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle. Arkistoimme kaiken rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2027.

Voit milloin tahansa peruuttaa tutkimukseen osallistumisen, ilmoitat vain siitä tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista.

Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: https://www.ttl.fi/tietosuoja/

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä: Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö: Virpi Kalakoski, PsT, tutkimuksen vastuullinen johtaja tutkimuspäällikkö Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki PL 40; 00032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava p. 030 474 2429 tsv [at] ttl.fi (tsv[at]ttl[dot]fi)

Tutkimus: SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla. Interve