Tietosuojailmoitus: Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen - keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hanke

Kerätyn aineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Aineistoon pääsevät vain Työterveyslaitoksen tutkimusryhmän jäsenet ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Säilytämme fyysistä aineistoa (esimerkiksi paperisia haastattelulomakkeita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.

Keräämme ja analysoimme aineistoa tunnistetiedoin ja käytämme henkilökohtaista koehenkilökoodia. Raportoimme kyselystä, haastatteluista ja työpajoista saadut tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja Työkykyä sote-yrittäjälle - kehittämishankkeen alku- ja lopputilanteen kartoitukseen, työn kuormituksen arviointiin ja hallintaan sekä hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle. Voimme tehdä aineistosta myös tieteellistä tutkimusta, silloin kysymme sinulta erikseen luvan aineiston käyttöön tutkimuksessa. Voimme tehdään niin, jos olet antanut meille luvan olla sinuun yhteydessä vuosina 2020-2025.

Hankkeen kysely toteutetaan Webropol-sovelluksella. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu suojattua tietoliikenneyhteyttä pitkin. Vastausten lähettämisen jälkeen täytettyihin tietoihin ei voida palata samalta koneelta. Kyselyn tiedot tallentuvat Webropol-palvelimelle, joka on suojattu palomuureilla. Sen käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Aineistoa käsittelee Työterveyslaitoksen tutkimusryhmän jäsenet. Hävitämme kaikki tiedot Webropolpalvelimelta sen jälkeen, kun kyselyt on toteutettu ja tiedot talletettu muualle. Arkistoimme kaikki rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon kehittämishankkeen jälkeen viimeistään 30.4.2022. Mikäli aineistosta tehdään tieteellistä tutkimusta arkistointi tapahtuu myöhemmin ja saat tiedon uudesta arkistointiajankohdasta.

Voit milloin tahansa peruuttaa tutkimukseen osallistumisen, ilmoitat vain siitä tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle. Silloin tietosi ei enää käytetä. Jos peruutat suostumuksesi, tietosi siirretään pois aktiivikäytöstä eli arkistoidaan Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Työkykyä sote-yrittäjälle hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaalla toimivien soteyrittäjien työkykyä ja vähentää heidän työn kuormitustekijöitä verkostotoiminnan, kouluttamisen ja työpaikkakäyntien välityksellä. Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: www.ttl.fi/tietosuoja

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä 

Työterveyslaitos 

Topeliuksenkatu 41 b

00250 Helsinki 

p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö 

Jaana Laitinen, FT, johtava asiantuntija

Aapistie 1, Oulu

jaana.laitinen [at] ttl.fi

90032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

p. 030 474 2429

tsv [at] ttl.fi