Hanke

Digitaalinen työkyky- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja sinnikkäästi oireileville – DigiPimo

Tutkimuksessa on kaksi eri kohderyhmää: 1) henkilöt, joilla on sisäilmaan liittyviä pitkittyviä oireita sekä 2) henkilöt, jotka kokevat pitkittyvää väsyvyyttä ja uupumusta. Näiden haittaavien oireiden kuntoutuksen kehittämiseksi tarvitaan lisää tietoa erilaisten lähestymistapojen vaikuttavuudesta sekä siitä, miten osallistujat kokevat kuntoutuksen.

Aikataulu

2019–2023

Tavoitteet

  • Selvitämme etänä tapahtuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta kahdessa eri kohderyhmässä, joissa oireet voivat olla hankalia ja haitata työssä ja vapaa-ajalla.
  • Kohderyhmät ovat
    1. henkilöt, joilla on sisäilmaan tai muihin ympäristötekijöihin liittyviä pitkittyviä oireita ja
    2. henkilöt, joilla on pitkittyvä väsyvyys ja uupuneisuus.
  • Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia, onko hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin (HOT) perustuva etäkuntoutus yhdessä tavanomaisen hoidon kanssa vaikuttava sisäilmaan liittyvien hankalien kehollisten oireiden tai pitkittyneen väsyvyyden ja uupuneisuuden kuntoutuksessa. HOT-pohjaisista verkko-ohjelmista on saatu lupaavia tuloksia mm. kroonisen kivun hoidossa Suomessa ja ulkomailla. Näin ollen haluamme tutkia HOT-pohjaisen etäkuntoutusmallin vaikuttavuutta myös muiden hankalien kehollisten oireiden kuntoutuksessa. Selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat kuntoutuksen aikana tapahtuvaan muutokseen ja miten kuntoutujat itse kokevat etäkuntoutuksen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus tehdään satunnaistettuna, kontrolloituna tutkimuksena. Ennen satunnaistamista tutkimuslääkäri haastattelee kaikki henkilöt ja arvioi heidän sopivuuden tutkimukseen. Tämän jälkeen henkilöt satunnaistetaan kahteen ryhmään (kuntoutus- tai kontrolliryhmä).

Etänä tapahtuva kuntoutus sisältää

  • kaksi psykologin etätapaamista, joissa kartoitetaan yksilöllinen tilanne ja keskustellaan kuntoutuksen tavoitteista sekä
  • 10 viikon verkko-ohjelman, joka on laadittu erityisesti pitkien ja hankalien kehollisten oireiden kuntoutukseen.

Kaikki tutkimukseen osallistuvat vastaavat itsearviointikyselyihin ja heille tarjotaan tietomateriaalia itsenäisesti tutustuttavaksi. Etäkuntoutus ja siihen liittyvä verkko-ohjelma toteutuvat suomenkielellä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL:n) ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Hankkeessa hyödynnetään HUS:n IT-psykiatrian linjan  julkaisemaa verkkokuntoutusohjelmaa. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston analysointi toteutetaan TTL:n ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tiedote tutkittavalle

Tulokset ja vaikuttavuus

Raportoimme tutkimuksen tuloksia vuoden 2023 aikana. 

Kiitos kaikille tutkimuksesta kiinnostuneille. Tutkimukseen ilmoittautuminen on päättynyt. Mukaan lähteneiden osalta tutkimuksen seuranta jatkuu kesään 2023 asti. 

Kysy hankkeesta

Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

projektipäällikkö

Sähköpostiosoite
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2760

Rahoittajat

Kela