Hanke

Energiantuotannossa ja -varastoinnissa käytettävien grafeeniperäisten nanomateriaalien vaaranarvio (GrapHazard) – SAF€RA

Grafeenimateriaalien käyttö lisääntyy. Selvitämme niiden terveysriskit tarkoitusta varten kehitettyjä testausmenetelmiä hyödyntäen.
Valkotakkinen mies työskentelee laboratoriossa

Aikataulu

2021–2023

Tavoitteet

  • Energiantuotantoon ja -varastointiin liittyvä tuotekehitys on lisääntynyt vihreän teknologian kysynnän kasvun myötä. Ainutlaatuisten sähkökemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta grafeenipohjaiset materiaalit ovat lupaavia paristoissa, superkondensaattoreissa ja aurinkokennoissa.
  • Grafeenimateriaalien lisääntyvä käyttö edellyttää niiden terveysvaikutusten perusteellista arviointia.
  • Hankkeen tavoitteena on selvittää grafeenipohjaisten materiaalien terveysriskit tarkoitusta varten kehitettyjä, soluviljelmiin perustuvia, in vitro -testausmenetelmiä hyödyntäen.

Aineistot ja menetelmät

GrapHazard-projektissa:

  1. Toksisuustestausmenetelmiä muokataan, jotta ne soveltuvat grafeenipohjaisten materiaalien hengitystiealtistuksen toksisten vaikutusten tutkimiseen. Työssä noudatetaan OECD:n MNWP:n (Manufactured Nanomaterials Working Party) suosituksia yhdenmukaistetuista työskentelytavoista. Saatuja tuloksia verrataan EU:n Graphene Flagship -aloitteessa grafeenimateriaaleille hengitystiealtistuneista työntekijöistä kerättyyn biomonitorointidataan.
  2. Tutkitaan, mitkä vaikutusmekanismit ovat yhteydessä grafeenimateriaalien toksisiin vaikutuksiin keuhkoaltistuksen yhteydessä. Hankkeessa käytetään in vitro -menetelmiä, jotka mahdollistavat suoran genotoksisen vaikutuksen erottamisen tulehdusvälitteisistä sekundaarisista vaikutuksista.
  3. Selvitetään grafeenipohjaisten materiaalien hengitystiealtistuksen haitallisiin vaikutuksiin liittyviä fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia. Hankkeessa tutkitaan ominaisuuksiltaan erilaisten grafeenimateriaalien vaikutuksia kohdesoluissa. Tietämys toksisuuteen vaikuttavista materiaaliominaisuuksista edistää turvallisten materiaalien valintaa energiantuotannossa ja -varastoinnissa (Safe by Design -strategia).

Kysy hankkeesta

Julia Catalán Rodríguez

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
julia.catalan [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2210

Yhteistyötahot

Triesten yliopisto, Italia

Rahoittajat

SAF€RA ja Työsuojelurahasto

Hankkeesta muualla

Lue lisää hankkeesta Työsuojelurahaston sivulta.