Hanke

HBM4EU – EU:n biomonitorointihanke

Tavoitteena on edistää biomonitoroinnin käyttöä kemikaalien riskinarvionnissa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.

Aikataulu

1.1.2017-31.12.2021
EBC-näytteen-ottaminen

Aineistot ja menetelmät

Työterveyslaitos on partnerina laajassa EU-hankkeessa koskien kemikaalialtistumisen biomonitorointia. Hanketta koordinoi Saksan ympäristövirasto (UBA), ja se saa rahoituksensa EU:n Horizon 2020 ohjelmasta.

Työterveyslaitoksen kontribuutio rakentuu laitoksen pitkäaikaiseen kokemukseen työntekijöiden altistumisen määrittämisestä virtsasta tai verestä, eli altistumisen biomonitoroinnista.

TYÖPAKETIT

Työterveyslaitos on mukana useimmissa hankkeen 16 työpaketista ja koordinoi aktiviteetteja liittyen työperäiseen altistumiseen. Lisäksi Työterveyslaitos vetää kahta spesifistä tehtävää hankkeessa:

TEHTÄVÄ 5.3:

Tehtävä 5.3. liittyy biomonitorointiedon käyttöön riskinarvioinnissa. Tästä aiheesta on julkaistu tieteellinen katsaus nykykäytännöistä. Tämä on saatavilla:
Human biomonitoring in health risk assessment in Europe: Current practices and recommendations for the future - ScienceDirect 

Parhaillaan ollaan laatimassa ohjeistusta biomonitoroinnin käyttöön riskinarvioinnissa. Tämä julkaistaan vuonna 2022.

TEHTÄVÄ 8.5:

Työterveyslaitos koordinoi tehtävää, jonka tarkoituksena on tehdä kohdennettuja työperäiseen altistumiseen kohdistuvia tutkimuksia, joista on hyötyä EU-päätöksenteossa.

Näistä ensimmäinen on kuudenarvoiselle kromille altistumiseen liittyvä tutkimus, joka toteutettiin yhdeksässä eri maassa, mukaan lukien Suomessa. Tarkoituksena oli

  • kerätä tietoa altistumisesta, ja
  • testata uusia tutkimusmenetelmiä kromialtistumisen arviointiin.
    Eräs näistä on uloshengitysilman kromi(VI) analyysi (ks. kuva).

Tietoa kromitutkimuksen tuloksista suomeksi löytyy täältä: https://www.ttl.fi/uusia-suosituksia-tyopaikoille-joissa-altistutaan-kromille/ 

Tulokset (englannin kielellä) on julkaistu myös tieteellisenä julkaisuna, joka löytyy oheisesta linkistä: HBM4EU chromates study - Overall results and recommendations for the biomonitoring of occupational exposure to hexavalent chromium - ScienceDirect

Parhaillaan on lisäksi käynnissä vastaava tutkimus diisosyanaattialtistumisesta sekä työntekijöiden altistumisesta sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyssä. Tuloksia näistä tutkimuksista odotetaan vuoden 2022 puolella.

LISÄTIETOJA

www.hbm4eu.eu (englannin kielellä)

Kysy hankkeesta

Tiina Santonen

Tiina Santonen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
tiina.santonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2666