Hanke

Kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuus ja käyttö työikäisessä väestössä Suomessa

Työikäisten mielenterveyden tukemiseen on kehitetty erilaisia keinoja. Yksi keskeinen keino on tarjota kuntouttavaa psykoterapiaa. Tässä tutkimushankkeessa selvitetään lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta työllisyyden, ansiotulojen ja mielenterveyden näkökulmasta työikäisessä väestössä.
-

Aikataulu

2020–2023

Tavoitteet

Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet keskeisimmäksi työkyvyttömyyden syyksi Suomessa. Ne ovat suurin yksittäinen syy sekä pitkiin sairauspoissaoloihin että työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Keskeinen keino puuttua mielenterveyden haasteisiin on tarjota kuntouttavaa psykoterapiaa, joka tähtää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen silloin, kun niitä heikentävät mielenterveysongelmat.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on

  • selvittää lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta työllisyyden, ansiotulojen ja mielenterveyden näkökulmasta työikäisessä väestössä sekä
  • luoda kokonaisvaltainen käsitys etuuden käytöstä työikäisessä väestössä ja siihen liittyvästä mahdollisesta väestöryhmien välisestä eriarvoisuudesta.

Tutkimuksen keskeisin osuus toteutetaan rekisteritutkimuksena, jossa kansallisten rekisterien tietoja hyödynnetään työikäisiä edustavassa väestöotoksessa (33 prosentin otos).

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa uutta tietoa mielenterveyteen ja työkykyyn kohdistuvan tärkeän etuuden ja psykologisen hoitomuodon käytön vaikuttavuudesta.

Projekti tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan kuntoutuspsykoterapian kohdentumisesta työikäisessä väestössä Suomessa.

Tulosten avulla on mahdollista arvioida kuntoutuspsykoterapian käytön hyötyjä ja epäkohtia sekä uudistaa mielenterveyden tasapuolista tukea ja hoitoa Suomessa.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Ari Väänänen

Ari Väänänen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Ari.Vaananen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2435

Yhteistyötahot

Hankkeen tieteellisinä kumppaneina toimivat Kela, THL, Itä-Suomen yliopisto ja Toronton yliopisto.

Rahoittajat

Kela ja Työterveyslaitos