Hanke

Organisaatiodatan hyödyntämisen luotettavuuden lisääminen teorian ja tekoälyn avulla (DataProsessina)

Henkilöstö työskentelee enenevässä määrin digitaalisia järjestelmiä apuna käyttäen asiakkaille palvelua tarjoavilla aloilla, kuten opetus-, pankki- ja vakuutus, sosiaali-, terveys-, informaatio-, viestintä- ja kaupan aloilla. Näin ollen organisaation omiin digitaalisiin järjestelmiin kertyy jatkuvasti tehdystä työstä todellisina tapahtumina prosessimaista dataa, jota on mahdollista hyödyntää työn kehittämiseen. Data ei yksin vielä ole tutkittua tietoa, vaan tarvitaan teoreettinen viitekehys, joksi ehdotamme prosessiteoriaa.
Muttereita, joista yhden sisältä kasvaa vihreä itu.

Aikataulu

1/2022–12/2022

Tavoitteet

Olemme jo aiemmissa hankkeissa saaneet ammattikorkeakoulujen Moodle-datasta näkyviin työn tekemisen prosesseja ja muotoilleet lukukauden kiirehuiput kuvaajina. Datasta analysoitiin koneoppimismalleilla opetustyön aiheita sekä niiden viikosta toiseen muuttuvia arviointiin, kursseihin ja yhteydenpitoon liittyviä tekemisen intensiteettejä.

Tässä teoreettisesti ja metodologisesti painottuvassa hankkeessa tavoitteena on osoittaa aiempaa dataa hyödyntäen, mitkä asiat edeltävät intensiivistä työviikkoa. Kun huippuviikkoon johtavista edeltävistä prosessien vaiheista saadaan tietoa, saadaan tietoa syytekijöistä.

Syytekijöihin vaikuttamalla voidaan mahdolliseen kuormittavaan huippuviikkoon vaikuttaa. Saadaan uusi omaan dataan ja tekemiseen perustuva keino kehittää työtä.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin TYÖ2030 -ohjelman puitteissa toteutetussa ”Digitaalisesta työdatasta hyvinvointia” -hankkeessa kerättyä Moodle dataa kolmelta ammattikorkeakoululta.

Työssä tarvittaviin järjestelmiin kertyvä data ei yksin vielä ole tutkittua tietoa, vaan tarvitaan teoreettinen viitekehys. Hankkeessa ehdotetaan prosessiteoriaa sellaiseksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa laaditaan kaksi tieteellisen artikkelin käsikirjoitusta. Ensimmäinen on katsaus, jossa kerrotaan, miten prosessiteoria tulee datalähtöisiin tutkimuksiin viitekehykseksi. Toinen on empiirinen tutkimus, jossa prosessien välisiä yhteyksiä ja huippuviikkoja tarkastellaan datatieteen keinoin.

Artikkeleiden tieto kerrotaan Tietoa työstä -raportissa. Raportin tietojen avulla autetaan organisaatioita hyödyntämään työssä käytettäviin järjestelmiin kertyvää dataa työn kehittämisessä.

Lisäksi laaditaan kaksi blogia ja webinaari hankkeen päätyttyä. Tietojen avulla datalähtöistä työhyvinvointia tukevien työprosessien suunnittelua esitellään aloille, joilla myös työskennellään digitaalisia välineitä apuna käyttäen kuten pankki- ja vakuutus, sosiaali- ja terveys-, informaatio-ja viestintä- sekä kaupan alalle.