Hanke

Qavad, hyvä elämä kotona!

QAVAD on ERASMUS+-hanke, jossa pyritään parantamaan ikääntyneiden ihmisten mahdollisimman hyvää ja aktiivista elämää kotona. Hankkeessa tarjotaan tukea vanhusten hoivan ammattilaisille, omaishoitajille sekä vapaaehtoistyöntekijöille.
Ikääntynyt mies ja tytär katselevat maisemaa ulkona

Aikataulu

1.9.2019 - 31.8.2022

Tavoitteet

QAVAD on lyhenne ranskan kielisestä "Qualité de vie à domicile"

eli vapaasti suomennettuna "Hyvä elämä kotona".

QAVADin tavoitteena on edistää elämänlaadun kannalta olennaisten kognitiivisten, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä tai ylläpitämistä (seurustelu, virkistystoiminta, liikunta kodin ulkopuolella, vapaaehtoistoiminta, kognitiiviset työpajat jne.). QAVAD-hankkeessa tunnistetaan Euroopan maiden hyviä käytänteitä, joita kehitetään ja levitetään Euroopan tasolla ammatillisen koulutuksen päivittämiseksi ja uudistamiseksi.

Hankkeessa tuetaan kotona asuvien ikääntyvien hyvää elämää ja pysymistä yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä ja ehkäistään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja heidän perheidensä eristäytymistä kotiinsa.

 • Parannetaan ja monipuolistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kotihoidon alan koulutus- ja koulutustarjontaa.
 • Edistetään kotona asuvan henkilön ympärillä työskentelevien toimijoiden koordinointia alueella.
 • Tuetaan hyvien kumppanuuskäytäntöjen syntymistä palveluntarjoajien ja kodin välille.

Aineistot ja menetelmät

1. Koulutus- ja tutkimuskeskusten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdessä kehittämä toimintatutkimushanke, joka perustuu nykyisten käytäntöjen ja innovaatioiden analysointiin.

2. Osallistava hanke, johon osallistuu eri toimijoita, julkisia yksiköitä ja sosiaali- ja terveysalan keskuksia kussakin maassa. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, jotka on mukautettu ammattilaisten ja käyttäjien tarpeisiin ja joissa otetaan huomioon olemassa olevat julkiset politiikat.

Tulokset ja vaikuttavuus

1. Kotihoidon alan koulutukseen ja palveluihin liittyvien innovatiivisten hyvien käytäntöjen kartoitus ja analyysi.

2. Koulutusohjelma ikääntyneiden elämänlaadun edistämiseksi kotona

3. Opas hoitajien käyttöön ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi kotona

Oppaan voit ladata itsellesi Julkari.fi:stä

Kysy hankkeesta

Eveliina Saari

Eveliina Saari

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
eveliina.saari [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2712
Vilja Rydman

Vilja Levonius

tutkija
Sähköpostiosoite
vilja.levonius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2360

Eveliina Korkiakangas

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
eveliina.korkiakangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6014

Kumppanit

Ranska

 • ETCHARRY FORMATION DEVELOPPMENT: Korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen alueellisesti
 • PLATEFORME TERRITORIALE D´ÁQPPUI (PTA): Pyrénées-Atlantiquesin alueellinen tukifoorumi yhdistää 8 järjestelmää, jotka edistävät terveyspolkuja ja kotihoitoa.
 • LAGUNTZA ETXERAT: Ranskan Baskimaassa toimiva kotipalvelu.

Espanja

 • MATIA INSTITUTO: Ikääntymisen tutkimuskeskus ja ihmiskeskeisen hoidon ohjauskeskus.
 • NAZARET: Ammatillinen koulutuskeskus, jonka erikoisalat ovat sosiaali- ja terveysala.

Italia

 • CEFAL EMILIA ROMAGNA: Sosiaalityön ja ammatillisen avun koulutuskeskus, Bologna - Emilia-Romagna.
 • SOLCO INSIEME: Sosiaalipedagogisia ja hoivapalveluja tarjoavien osuuskuntien yhteenliittymä
 • UNIVERSITÁ DI BOLOGNA: Kasvatustieteen laitos, Bologna - Emilia-Romagna

Suomi

 • TYÖTERVEYSLAITOS: Työhyvinvoinnin tutkimus ja palvelut
 • FOIBEKARTANO: Diakoniasäätiö Foibe sr, Foibe Oy, Vanhustenhoitopalvelut, kotihoito ja palveluasuminen