Projekti

SAbyNA – teollisuuden ohjausalusta turvallisempien nanomateriaalien ja nanoteknologioiden kehittämiseksi

Nanomateriaaleja on kehitetty monenlaisia ja niitä hyödynnetään moniin käyttötarkoituksiin. Ihmisten ja ympäristön terveyteen liittyvät riskit voivat olla vaikeita ennustaa. Eri organisaatiot ovat laatineet ohjeasiakirjoja, joiden tarkoituksena on parantaa nanomateriaalien riskienhallintaa ja suojella työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön terveyttä. SAbyNA pyrkii parantamaan olemassa olevien tietokantojen, testimenetelmien, mallien, ja työkalujen käytettävyyttä.
-

Aikataulu

03/2020–02/2024

Tavoitteet

SAbyNA-projekti pyrkii tarjoamaan teollisuudelle räätälöidyn interaktiivisen ja käyttäjäystävällisen verkkopohjaisen ohjausalustan, joka tukee turvallisempien nanomateriaalien ja nanoteknologioiden kehittämistä. 

SAbyNA-ohjausalusta tarjoaa yrityksille kriteerejä ja ohjeita Safe by Design -strategioiden valinnan ja täytäntöönpanon tueksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa teollista innovaatioprosessia. 

Aineistot ja menetelmät

SAbyNA-hankeessa:

  1. Kartoitetaan tärkeimmät olemassa olevat resurssit turvallisempien nanoteknologioiden suunnittelun tueksi.
  2. Luodaan yksinkertaisia, kestäviä ja kustannustehokkaita strategioita ihmisten ja ympäristön vaaran, altistumisen ja riskien arviointiin.
  3. Parannetaan olemassa olevia riskien tunnistamiseen ja riskien arviointiin kehiteltyjä työkaluja keskittyen erityisesti GUIDEnano-projektiin.
  4. Suositellaan Safe-by-Design strategioita riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi teollisen innovaatioprosessin suunnitteluvaiheessa.
  5. Kehitetään SAbyNA-ohjausalusta, joka ehdottaa turvallisia ratkaisuja turvallisuuden maksimoimiseksi säilyttäen samalla tuotteen toimivuuden.
  6. Testataan SAbyNA-ohjausalustan sovellettavuus 3D-tulostuksessa ja maaliteollisuudessa.

Tulokset ja vaikuttavuus

SAbyNA-ohjausalustan avulla teollisuustoimijat pystyvät tunnistamaan mahdolliset riskit, luomaan optimaalisia työnkulkuja ja löytämään ratkaisuja nanoteknologioihin liittyvien riskien vähentämiseksi tai lieventämiseksi osana innovaatioprosessia.

Kysy hankkeesta

Julia Catalán Rodríguez

Projektipäällikkö, vanhempi tutkija

Sähköpostiosoite
julia.catalan [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2210

Yhteistyötahot

Projektin koordinaattorina toimii: Acondicionamiento Tarrasense Associacion, LEITAT, Espanja

Rahoittajat

EU Horizon 2020 Tutkimus- & innovaatiorahoitus, Rahoitussopimus No. 862419