Hanke

SYNCLUSIVE – sujuvasti töihin

SYNCLUSIVE on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa ratkaisuja työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen tueksi sekä matalasti koulutettujen työntekijöiden työurien vahvistamiseksi. Suomessa hanketta toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Kokkolan kaupungin yhteistyönä.
Neljä henkilöä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

Aikataulu

03/2023–02/2027

Tavoitteet

Työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä ei ole pystytty edistämään riittävästi. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyttä ja joilla on yksi tai useampi työllistymistä vaikeuttava haaste. Lisäksi jo työelämässä olevien matalasti koulutettujen työurat ovat haavoittuvia ilman lisäkoulutusta.

Samaan aikaan yhä useampi ala kärsii työvoimapulasta. Työllisyyspalvelut pyrkivät auttamaan sekä työnhakijoita että työnantajia, mutta palveluiden yhteen toimivuudessa on vielä kehitettävää. 

SYNCLUSIVE-hankkeessa pyritään kuromaan umpeen työllistymiseen liittyviä kuiluja neljässä eri Euroopan maassa: Suomessa, Alankomaissa, Bulgariassa ja Portugalissa. Kussakin maassa yhden kunnan alueelle muodostetaan niin sanottu elävä laboratorio (engl. living lab), joka toimii kansallisena kokeiluympäristönä. Kokeiluympäristössä työllistymiseen liittyviä haasteita ratkotaan yhteistyössä kunnan työllisyyspalveluiden, koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden, työnantajien, työntekijöiden ja työttömien työnhakijoiden kanssa. 

Hankkeessa tunnistetaan eri maiden kokeiluympäristöissä tapahtuvia muutospolkuja ja levitetään onnistuneita käytäntöjä sekä kansallisesti että kansainvälisesti EU:n sisällä. 

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus käynnistyy vuonna 2023 haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen liittyvän tilannekuvan muodostamisella jokaisessa kohdemaassa. Tällöin perehdytään aiempaan tutkimukseen, tunnistetaan aiemmin vaikuttavaksi osoitettuja interventioita ja haastatellaan työllistymiseen liittyviä sidosryhmiä EU-tasolta kuntatasolle. Tutkimus kohdistuu työllisyyspoliittisiin toimiin, työllistymisen esteisiin ja työllistymistä edistäviin tekijöihin sekä mahdollisiin ratkaisuihin. 

Vuosien 2024–2026 aikana jokaisessa kokeiluympäristössä toteutetaan valittuja interventioita ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri kohderyhmille. Samanaikaisesti arvioidaan myös yhteistyön toteutumista ja vaikuttavuutta.  

Tulokset ja vaikuttavuus

Jokaisen kokeiluympäristön vähimmäistavoitteena on 50:n haavoittuvassa asemassa olevan työnhakijan työllistyminen. Lisäksi tavoitteena on, että 50 jo työelämässä olevaa, matalasti koulutettuja työntekijää pääsee työurallaan eteenpäin, esimerkiksi saamansa lisäkoulutuksen avulla.

Hankkeessa vaikuttavaksi osoitettavia toimintatapoja ja kokeiluympäristön malleja on mahdollista ottaa käyttöön myös laajemmin Suomessa ja Euroopassa. 

Tutustu Kokkolan kokeiluympäristöön esittelyvideolla (englanniksi) 

Kysy hankkeesta

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
mervi.ruokolainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2106

Tutkimusryhmä

Kirsi Arjaranta, asiantuntija viestintä 

Ritva Horppu, erityisasiantuntija 

Otto Pankkonen, tutkija 

Kaisa Reuna, erityisasiantuntija datatiede 

Kirsi Unkila, erityisasiantuntija 

Jukka Vuori, johtava tutkija 

Miia Wikström, tutkija 

Yhteistyötahot

Suomen kokeiluympäristön yhteistyötaho: Kokkolan kaupunki 

Muut hankepartnerit: TNO, UvT ja Amersfoortin kaupunki (Alankomaat), ARC Fund ja SDA (Bulgaria), ISCTE, REDO, PACT, IEFP, Termcerto, De Lagoan kaupunki (Portugali), UCC (Irlanti), INAIL (Italia), Centar (Viro)

Rahoittajat

EU – European Research Executive Agency (REA) 

Synclusive-tutkimushanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horizon Eurooppa -ohjelmasta (rahoituspäätös: 101056661, HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01).