Hanke

Työterveyshuollon tuloksellisuus mielenterveyskysymyksissä -Typsy

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä työkyvyttömyyden syy. Tutkimme rekisterien avulla, miten työterveyshuollon toimet auttavat ehkäisemään mielenterveysongelmiin liittyvää työkyvyttömyyttä.

Selvitämme työterveyshuollon tuloksellisuutta ja sen jakautumista eri työntekijäryhmien ja toimialojen mukaan. Tunnistamme, mitkä ovat työterveyshuollon toimintatavat ovat mielenterveyteen liittyvissä haasteissa tuloksellisimpia työkyvyn tukemisessa. Pyrimme myös turvaamaan yhdenvertaisuuden kehittämistyössä.
Ihmisiä toimistossa kokouksessa ison pöydän äärellä.

Aikataulu

3/2024–9/2026

Tavoitteet

Toistaiseksi on vähän näyttöä lakisääteisten työterveyspalveluiden tuloksellisuudesta mielenterveyden ongelmiin liittyvässä työkyvyttömyydessä. Emme tällä hetkellä tiedä

  • jakautuuko palveluiden käyttö tai tuloksellisuus eri työntekijäryhmien välillä tai
  • onko ammattialojen välillä mielenterveyteen liittyvän oireilun, siihen haettavan tuen ja työolosuhteiden välillä eriarvoisuutta.

Selvitämme työterveyshuollon mielenterveyspalveluiden käytön jakautumista

  • työntekijäryhmien kesken sekä 
  • yritysten toimialan ja koon mukaan.

Tunnistamme mahdollisia eroja työterveyspalveluiden käytössä. Lisäksi tarkastelemme palveluiden käytön yhteyttä sairauspoissaoloihin. Tutkimuksemme yhdistää siis työterveyshuollon tuloksellisuutta koskevan tutkimuksen ja työtekijöiden työterveyshuollon käyttöä sekä tuloksellisuuden eriarvoisuutta arvioivan tutkimuksen.

Aineistot ja menetelmät

Käytämme laajaa kansallista rekisteriaineistoa, joka koostuu Suomen suurimman työterveyspalveluiden tarjoajan, Terveystalo Oy:n, työterveyshuollon käyntirekisteristä. Aineistoon on yhdistetty Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteritiedot. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata sekä Tilastokeskus ovat myöntäneet tietoluvat aineiston käyttöön.

Rekisteritutkimusta täydennetään Tilastokeskuksen koordinoimalla ja yhteistyössä mm. Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston toteuttamalla Työolotutkimuksella vuodelta 2023. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Saamme hankkeessa tietoa, joka edustaa laajasti eri työntekijäryhmiä. Se voi auttaa tunnistamaan työterveyshuollon tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Saamamme tieto auttaa myös suuntaamaan politiikkatoimia, joilla kehitetään työterveyshuoltoa. Se mahdollistaa  työterveyshuollon toiminnan kehittämisen yhdenvertaisesti.

Tulosten hyödyntäminen

Tutkimus auttaa tunnistamaan asioita, jotka kuuluvat työterveyspalveluiden käyttöön ja työntekijöiden varhaiseen mielenterveyteen liittyvän työkyvyttömyyden kehittymiseen. Tieto hyödyttää työpaikkoja, työterveyshuollon toimijoita, Kelaa ja ministeriöitä. Tuloksista hyötyvät myös työntekijät, koska tulokset auttavat tunnistamaan työntekijäryhmiä, jotka eivät tällä hetkellä saa työterveyshuollosta oman tarpeensa mukaista palvelua.

Kysy hankkeesta

Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2760

Työryhmä

Jaakko Airaksinen, erityisasiantuntija

Kia Gluschkoff, erityisasiantuntija

Heli Järnefelt, erikoistutkija     

Johanna Kausto, erikoistutkija

Olli Kurkela, erityisasiantuntija

Talvikki Susiluoma, viestinnän asiantuntija

Aki Vuokko, apulaisylilääkäri

Ari Väänänen, tutkimusprofessori

Yhteistyössä

Terveystalo Oy

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos